Moderne grachtenpanden tussen water, groen en stad

Het begon allemaal met de Campus Diemen Zuid, waar Snippe Projecten BV in 2013 een grootschalige transformatie voltooide. Bestaande, grotendeels leegstaande kantoorgebouwen werden omgebouwd tot maar liefst duizend studenteneenheden met op de begane grond bewonersspecifieke winkeltjes, zoals een fietsenmaker, een supermarkt en diverse horecagelegenheden. Op die schaal was een dergelijk én succesvol gebleken transformatie in Nederland niet eerder uitgevoerd. 

Naar referenties en case-studies

 

Naast de campus lag Bergwijkpark, met eveneens overwegend kantoren, veel leegstand en verloedering. Een onheilspellend gebied, waar je ’s avonds beter niet kon komen. Hoe anders is het nu, 6 jaar later. De wijk heeft een volledig ander karakter. Grachten meanderen vriendelijk door het gebied terwijl aan de kades prachtige gevels verrijzen die zich kenmerken door hun diversiteit. Het doet denken aan de historische Amsterdamse binnenstad. Alleen is alles nieuw.

 

Holland-Park-Diemen-04.JPG

“Dit plan moet in 2022 klaar zijn en dus is het zaak dat alle betrokkenen alert zijn en continu klaar staan.”

Ontwikkeling van een gezichtsbepalende wijk

“Werkend aan de campus, werd destijds al snel het potentieel van Bergwijkpark onderkend. Het heeft een bijzonder gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam en is goed ontsloten door de aanwezige trein- en metrostations en de omliggende snelwegen.” Aan het woord is Aldo Miltenburg, ontwikkelaar bij Snippe Projecten. “Deze wijk vroeg om een andere aanpak en dus zette Snippe een allesomvattend plan - van woningen tot openbare ruimten en van parkeren tot recreëren - op papier dat aansloot bij de wensen van de gemeente Diemen. De interesse werd gewekt en de gemeente was bereid haar nek uit te steken. Met collega projectontwikkelaar Bouwaccent gingen we vervolgens de samenwerking aan en we benaderden stedenbouwkundige Sjoerd Soeters voor de uitwerking. Het was de start van Holland Park.”

Miltenburg vervolgt enthousiast: “Een plan als dit, een complete wijk met 2.500 woningen voor 5.000 bewoners én met een extreem korte doorlooptijd van amper zeven jaren, kun je alleen uitvoeren als er een hechte samenwerking is. En die is er met de gemeente Diemen. De lijnen zijn kort en de besluitvorming is snel. Je merkt dat de betrokken ambtenaren goed zijn geïnstrueerd en zijn ingesteld op deze werkwijze. Er is vanuit alle partijen commitment voor de snelle leveringseisen en we merken dat als die in het gedrang komen, we aan de bel kunnen trekken en er in goed overleg oplossingen worden gezocht. Zo werken we als gelijkwaardige partners samen. Dit plan moet in 2022 klaar zijn en dus is het zaak dat alle betrokkenen alert zijn en continu klaar staan: van gemeente tot architecten en van bouwers en leveranciers tot verkoopteams.”

Holland-Park-Diemen-01.JPG
Holland-Park-Diemen-03.JPG

“De gevarieerde bouwblokken golven mooi mee met de grachten en bepalen zo continu de veranderende zichtlijnen binnen de wijk.”

Rijke mix aan bouwstijlen

De inspiratie voor Holland Park komt van het eveneens door Soeters ontworpen Java Eiland in Amsterdam en Sluseholmen, een grachtenstadje in het Deense Kopenhagen. Deze toonaangevende ontwerpen met uitstekende referenties vormden voor Snippe Projecten de aanleiding om met Soeters te gaan samenwerken. Miltenburg: “Kenmerkend voor die al bestaande wijken en nu ook voor Holland Park is de stedelijke bebouwingsdichtheid met afzonderlijke bouwblokken, echter zonder overheersende hoogbouw. Het merendeel van de bouwblokken bestaat uit maximaal zeven woonlagen, met uitzondering van een aantal woontorens tot veertien lagen. De woningen liggen direct aan de straten, kades en grachten en bieden aan de achterzijde collectieve binnentuinen voor de bewoners. Zo ontstaat een aangename, beschutte en beschermde woonomgeving.”

“We kozen er binnen het stedenbouwkundige plan voor om, uiteindelijk met een twintigtal, verschillende architectenbureaus te werken, die elk een deel van het gevelontwerp van een bouwblok voor hun rekening namen. Hoewel ze veel vrijheid kregen, moesten ze uiteraard wel ontwerpen binnen de vastgestelde kaders. Criteria, zoals de hoogte van de gebouwen, variatie in metselwerk, zon georiënteerde buitenruimtes en inpandig parkeren voor bewoners moesten bij de ontwerpen worden gevolgd. Die kaders hebben de verscheidenheid en diversiteit van de gevelontwerpen niet in de weg gestaan. Integendeel, de gevels zorgen er met hun geheel eigen verschijningsvormen, de intieme pleinen en de grachten voor dat perspectieven niet eindeloos doorlopen. De gevarieerde bouwblokken golven mooi mee met de grachten en bepalen zo continu de veranderende zichtlijnen binnen de wijk.”

Holland-Park-Diemen-02.JPG
Elk huis een eigen identiteit

Door met zoveel architecten te werken, kreeg elk pand een geheel eigen karakter. Dit werd nog eens versterkt door de keuzevrijheid die kopers kregen ten aanzien van de inrichting van bijvoorbeeld badkamer en toilet. Het verkoopapparaat, dat vanuit het speciaal hiervoor en op de projectlocatie ingerichte informatiecentrum werkte, had de beschikking over een showroom waar kopers onder andere materialen konden uitkiezen. Mosa bood hier standaard een neutrale, witte wandtegel en grijze vloertegel uit haar Terra-collectie aan. Kopers konden echter ook kiezen om, geheel naar eigen smaak en met behulp van slimme, digitale tools, hun tegelkeuze op te waarderen. Ze kregen daarbij van Mosa een levergarantie op de tegels van hun keuze bij latere oplevering van hun woning. Miltenburg: “Mosa presenteerde in de showroom een ruim assortiment aan tegels. Voor elke koper was er wel iets naar wens. Om het koopproces verder te vergemakkelijken en omdat we wisten dat een plattegrond interpreteren niet voor iedereen even eenvoudig is, zijn in het informatiecentrum ook twee modelwoningen gebouwd. Voordat een koper een handtekening zette, kon deze dus al in de realiteit zien en beleven hoe een opgeleverde woning er twee jaar later uit komt te zien. Op deze manier kregen kopers een goede indruk van de grootte van hun woning en de toepassing van de door hen gekozen materialen. Het leidde er absoluut toe dat koopbeslissingen sneller zijn genomen, de efficiëntie van het verkoopproces is vergroot en de projectvoortgang goed op schema bleef.”

 

"De woningen moeten wat ons betreft net zoals de grachtenpanden in Amsterdam nog eeuwen blijven staan."

Holland-Park-Diemen-08.jpg
Bouwen voor de toekomst

Ook duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe wijk Holland Park. Miltenburg: “Een wijk als deze moet blijvende waarde hebben. De woningen moeten wat ons betreft net zoals de grachtenpanden in Amsterdam nog eeuwen blijven staan. Laten we wel wezen; niets gaat zo tegen duurzaamheid in als vroegtijdig moeten slopen en weer opnieuw bouwen. We hebben bij Holland Park dan ook niet bespaard op kosten voor architectuur en materialen. Goedkoop kan namelijk uiteindelijk duurkoop zijn. We hebben een optimale afstemming tussen het ontwerp van de gebouwen en de openbare ruimten gerealiseerd en veel duurzame materialen, zoals metselwerk en sierbeton toegepast. In de hele wijk zijn de woningen bovendien aangesloten op stadswarmte en voorzien van zonnepanelen, warmte-terugwininstallaties en laagverbruik-elektra-installaties. Omdat de wijk goed wordt ontsloten door openbaar vervoer en je zelfs op de fiets naar je werk in Amsterdam kunt gaan, is daarnaast een relatief lage parkeernorm gehanteerd. Het is echt onnodig om twee auto’s voor deur te hebben.”

“De voltooiing nadert nu. We starten dit jaar nog met de bouw van de allerlaatste woongebouwen. Alle woningen zijn inmiddels verkocht, de helft is al bewoond en we maken forse stappen met de inrichting van het openbare gebied. Daardoor begint Holland Park nu echt een geheel eigen gezicht te krijgen. Kenden we het eerst alleen van tekeningen, nu zien we in de realiteit dat het een hele bijzondere en prachtige stadswijk is geworden. En dat gaat in de toekomst, naast reguliere bezoekers, geheid veel bezoek opleveren van architectuurliefhebbers.”

Projectdetails
Project: Holland Park
Projectontwikkelaar: Snippe Projecten BV
Locatie: Diemen
Oplevering: 2022
Mosa-serie: Core Collection Terra
Meer informatie

Wij stellen hoge eisen aan de advisering en ondersteuning. Dit betekent dat we actief het gesprek opzoeken en interesse tonen in wat u beweegt. U heeft vragen over dit projecten of de mogelijkheden voor uw project bespreken?

Contact Mosa