Prestatieverklaringen

Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Europese regelgeving voor bouwproducten van kracht. Fabrikanten van bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm, dienen deze te voorzien van een CE-markering en hiervoor een Prestatieverklaring (Declaration of Performance (DoP)) beschikbaar te stellen.

De DoP is van toepassing op elk individueel Mosa-product dat wordt geproduceerd onder het bereik van de Europese Norm EN 14411 en behandelt de essentiële kenmerken en prestaties van dit product. De DoP biedt u de garantie dat de Mosa-producten die u koopt, voldoen aan de minimale Europese eisen voor prestatie en veiligheid en stelt u in staat om producten van verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken op een aantal essentiële kenmerken. Voor elke productgroep en/of toepassingsgebied is er een aparte DoP.

Producten die voor 1 juli 2013 in het handelsverkeer zijn gebracht hoeven niet voorzien te zijn van een CE-markering en DoP en mogen ook na 1 juli 2013 gewoon worden verkocht.

Hoe werkt het?
De DoP-nummers voor Mosa-producten zijn terug te vinden in de CE-markering op onze verpakkingen. Bij elke zending wordt de volledige CE-markering toegevoegd aan de vrachtbrief, met daarop een QR-code die verwijst naar de betreffende prestatieverklaring. Door het scannen van de QR-code, kunt U de prestatieverklaring als PDF-document downloaden.

CE-markeringen

Mosa-tegels zijn CE-gemarkeerd. Met deze certificering voldoen de producten aan de eisen uit de zeer strenge Europese Beoordelingsrichtlijn. Onderstaand kunt u de verschillende CE-markeringen (in het Engels) downloaden.