NIEUWSBERICHT

16 oktober, 2020

‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’

Mosa overhandigt Roadmap Bouwkeramiek 2030 aan Limburgse gedeputeerden

De Nederlandse bouwkeramische industrie waarvan Mosa onderdeel uitmaakt, stelde een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 op. Deze bevat concrete initiatieven en mogelijkheden voor energietransitie, stikstofreductie en een circulaire economie door fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken wand- en vloertegels. Willem Stas, COO van Mosa, verwelkomde op 16 oktober de Limburgse gedeputeerden Joost van den Akker en Ruud Burlet in de Mosa Design Studio in Maastricht. De gedeputeerden namen de Technology Roadmap in ontvangst en toonden zich enthousiast.


Mosa-overhandigt-Roadmap-Bouwkeramiek-2030 .jpg

Overhandiging Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 J. vd Akker (l) R. Burlet (m) W. Stas (r)

De provincie Limburg kent circa dertien bouwkeramische bedrijven. Deze zijn via branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) vertegenwoordigd in het Limburgs Energie Akkoord (LEA). Daarin werkt de in Limburg gevestigde energie-grootverbruikende industrie samen om te verduurzamen, het energiegebruik terug te dringen en de CO2-uitstoot te verminderen en zo bij te dragen aan de landelijke doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Willem Stas is naast COO van Mosa ook bestuurslid van branchevereniging KNB. “De bouwkeramische industrie wil in 2030 een herkende en substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland”, aldus Willem Stas.

Samenwerking en kennisdeling

De fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels zien mogelijkheden om bij te dragen aan CO2-reductie, een circulaire economie en ketenoptimalisatie en -industrialisatie binnen de bouw. Voorwaarde voor versnelling hiervan is volgens de bouwkeramische branche samenwerking en kennisdeling met anderen. Vandaar de ondertitel van de Technology Roadmap: ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’.

Innovatie zorgt voor groei

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport): “Het is goed om te zien dat de bouwkeramische industrie blijft innoveren en terecht aangeschoven is aan de tafel van het Limburgs Energie Akkoord. Ondernemers van innoverende bedrijven zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Zij bedenken manieren om nieuwe markten aan te boren. Ook helpt het om maatschappelijke problemen op te lossen.”

Collega-gedeputeerde Ruud Burlet (Duurzaamheid en Milieu) is eveneens enthousiast: “Elke bijdrage aan onze provinciale ambitie naar een circulaire economie is belangrijk. Als industriële grootverbruikers zoals de bouwkeramische industrie meedoen en willen samenwerken op het gebied van duurzaam gebruik van grondstoffen en circulariteit, is dat niet alleen een goede ontwikkeling, maar heeft het daarnaast ook een voorbeeldfunctie.”

Vier actielijnen

Het hart van de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 bestaat uit vier actielijnen. Naast verduurzaming van de keramische productie zijn dat productvernieuwing, versterking van de circulariteit en een duurzaam grondstoffengebruik. Iedere actielijn kent een groot aantal afzonderlijke projecten. De volgorde en het tempo daarvan is mede afhankelijk van betrokkenheid van ketenpartijen zoals kennisinstellingen, netwerkbedrijven en overheden. De UN Sustainable Development Goals bieden inspiratie en richting voor de projecten.

Bouwkeramische industrie

De in branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) samenwerkende bedrijven produceren gebakken bouwproducten voor een duurzame en circulaire leefomgeving: metsel- en straatbaksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels. KNB behartigt voor deze ondernemingen de collectieve belangen op het gebied van energie, milieu, klimaat, grondstoffen, normering, vakopleiding en arbeidsomstandigheden.

De bouwkeramische industrie heeft een omzet van circa 535 miljoen Euro (2019) en biedt een directe werkgelegenheid aan ruim 2.500 personen.

> Bekijk Technology Roadmap op de Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek website

> Lees meer over Mosa’s bijdrage aan een duurzame en circulaire economie