Investeren in innovatie

“Ik was niet meteen enthousiast toen onze projectmanager Bart van Rossum met Mosa Panel als oplossing kwam voor de renovatie van 63 badkamers in de Torenhof, één van onze zorglocaties. Ik bestookte hem met vragen over kosten, duurzaamheid en overlastbeperking. Ik heb zeker geld over voor innovatie, maar dan moet een product wel aantoonbaar meerwaarde hebben. Onze partner Gooi’s Bouwbedrijf zocht voor ons de mogelijkheden met Mosa Panel uit en al snel bleken de voordelen de overhand te hebben.” De scepsis van Peter Janssen, projectmanager bij Vivium Zorggroep, werd snel weggenomen. “Dat Gooi’s Bouwbedrijf bovendien in de voorbereiding zowel het proces qua techniek en logistiek als het sociaal-maatschappelijke perspectief uitgebreid beschreef, gaf voor ons de doorslag.”


 

Renoveren bij een kwetsbare doelgroep

Vivium Zorggroep beheert in de regio Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid twaalf grote verpleeg- en verzorgingshuizen. Janssen: “Zorg staat bij ons centraal en vastgoed is een middel dat we hiervoor nodig hebben. Als we renovatieplannen ontwikkelen voor onze zorglocaties dan moet er dus niet alleen aandacht zijn voor het technische bouwproces, maar moeten de plannen ook passen bij toekomstige zorgvragen. Met aanpassingen of met nieuwbouw moet je de komende 15 tot 20 jaar weer courant zijn en aansluiten op zorgprocessen. Locaties moeten zichzelf bovendien herkennen in de plannen én zich erin kunnen vinden. Er moet draagvlak zijn. Gooi’s Bouwbedrijf begreep de setting waarin ze terecht kwamen. Zij speelden met hun werkzaamheden en planningen in op het doorlopende zorgproces, terwijl mijn team intussen regelmatig contact had met Netty Kramers - Van Kleef, de manager zorg van Torenhof. Met haar bespraken we de plannen en logistieke uitdagingen tijdens de uitvoering en zochten we naar oplossingen. Door deze korte lijnen en intensieve samenwerking konden we de renovatie soepel laten verlopen. Gooi’s Bouwbedrijf hield bovendien rekening met onze kwetsbare doelgroep. Wij zijn te gast bij onze cliënten. Dat uitgangspunt is voor ons erg belangrijk. Wetende dat ze bovendien somatische beperkingen hebben, wil je echt zo min mogelijk overlast veroorzaken. Stof, herrie, doorlooptijden… het moet allemaal tot een minimum beperkt worden.”

 "Door deze korte lijnen en intensieve samenwerking konden we de renovatie soepel laten verlopen."

Torenhof-Blaricum-13.jpg
Torenhof-Blaricum-02.jpg

 

Versnellen met Mosa Panel

Alex Hagen, directeur Gooi’s Bouwbedrijf, knikt bevestigend: “Dat is niet alleen voor deze doelgroep belangrijk, maar ook voor anderen. Je moet er toch ook niet aan denken dat bij jouzelf thuis de boel op de kop wordt gezet? De opdracht van Vivium Zorggroep was in die zin zeker een uitdaging. Zowel voor bewoners als voor medewerkers wilden we de hinder zoveel mogelijk beperken. Dat kon door met Mosa Panel te werken én door dus vooraf tijd te steken in een goede voorbereiding. We hadden eerlijk gezegd nog niet eerder met Mosa Panel gewerkt en het was in het begin even spannend. Echter, zowel mijn compagnon als ik geloven in dit soort innovaties. Je moet willen verbeteren en traditionele oplossingen opzij durven zetten. Naast al genoemde voordelen is het mooie van Mosa Panel dat je het kunt aanbrengen als je handig bent. Kun je meten en zagen, dan kun je de klus klaren. Dus hebben we drie van onze medewerkers laten opleiden en certificeren door Mosa. In een mum van tijd waren die jongens enthousiast. Met Mosa Panel werken bleek gemakkelijk en snel te gaan. Natuurlijk stuitten we ook op uitdagingen. Wanden zijn scheef of er zijn uitsteeksels waar je iets mee moet. Dankzij de betrokkenheid van Mosa - ook ter plekke - konden we echter alles uitstekend oplossen en ook het tempo hooghouden. Binnen 1,5 tot 2 dagen vervingen we de wanden van een badkamer volledig en konden we ons daarna focussen op het afwerken van elektra en aanbrengen van accessoires.”

 

 

 "Zowel voor bewoners als voor medewerkers wilden we de hinder zoveel mogelijk beperken. Dat kon door met Mosa Panel te werken én door dus vooraf tijd te steken in een goede voorbereiding."

Torenhof-Blaricum-01.jpg
Torenhof-Blaricum-06.jpg

Alex Hagen van Gooi’s Bouwbedrijf (links) en Peter Janssen van Vivium Zorggroep

 

 

 "Als je het niet probeert, dan weet je ook niet of het werkt. Je moet constant willen verbeteren. Dat is innoveren!"

 

Mosa Panel voor complete renovaties

Janssen: “Mosa Panel bleek, hoewel niet goedkoop, een goede keuze. Zowel qua techniek als qua luxe uitstraling. Eerst zat vinyl tegen de wanden, maar we wilden een modernere en luxere uitstraling. Laten we wel wezen; in een badkamer verwacht je nou eenmaal tegels. Mosa Panel sluit aan op traditioneel tegelwerk en ziet er strak uit. Sterker nog eigenlijk; Mosa Panel is gewoon strakker dan regulier tegelwerk. Ik denk dan ook dat als de prijs meer concurrerend wordt ten opzichte van regulier tegelwerk, ik het vaker zal toepassen in onze projecten.” Ook Hagen is enthousiast: “De samenwerking met Mosa is goed. Hoewel we nog geen nacalculatie hebben gedaan en Mosa Panel iets duurder is, kan ik ook constateren dat je tijd bespaart en dus in die zin ook geld. En je hebt bovendien veel minder rotzooi en overlast en dat is ook wat waard. We hebben dit keer alleen bij de wanden Mosa Panel toegepast en gekozen voor de handzamere kleinere panelen. Ik ben echter ook benieuwd naar de versnelling die mogelijk is door te werken met grotere panelen en wil graag uitzoeken wat de meest ideale combinatie is qua paneelformaten, werkproces en kosten. Ik weet dat Mosa ook werkt met vloersystemen. Die willen we in de toekomst ook gaan toepassen. Als je het niet probeert, dan weet je ook niet of het werkt. Je moet constant willen verbeteren. Dat is innoveren!”

Een goede voorbereiding is het halve werk

Janssen: “Ondanks de zeer snelle doorlooptijd van de renovatie zijn onze cliënten langer uit hun appartementen geweest. Dat was een bewuste keuze. We hebben eerst bewoners van de negen appartementen op de bovenste verdieping verhuisd en de woningen opgeknapt. Vervolgens konden deze appartementen worden gebruikt voor tijdelijke bewoning. Bewoners werden daarna met hun buren in groepjes verhuisd, zodat hun sociale omgeving intact bleef en verandering werd geminimaliseerd. We waren natuurlijk heel benieuwd hoe cliënten en personeel de overlast zouden ervaren, maar tot onze verbazing konden de meesten de lol ervan inzien en werkte iedereen mee. Ik ben elke twee weken gaan kijken, sprak met bewoners en proefde de sfeer. Ik wilde weten of er frustraties waren of dat het een bende was. Maar niets van dat alles. Ik heb geen klachten gehoord. En nu de appartementen zijn opgeleverd, zijn bewoners enthousiast en tevreden. Wat Gooi’s Bouwbedrijf vooraf heeft beschreven, hebben ze ook gedaan. De afstemming was goed en als dan eens een keer zaken minder goed verliepen, werd direct geacteerd.”

 

Torenhof-Blaricum-12.jpg
Communicatie essentieel

Hagen: “Klopt. Ook wij kregen positieve reacties. Mensen zeiden na de afronding zelfs dat ze ons zouden gaan missen.” Hij lacht hartelijk en vervolgt: “Die tevredenheid zit niet alleen in Mosa Panel en de overlast die we konden verminderen, maar ook in de voorbereiding. Daar hebben we veel tijd in gestoken. We hebben ruimtes afgeschermd, buiten de panelen gezaagd, aangepaste werktijden gehanteerd in verband met de rust voor bewoners en bovenal gezorgd voor de juiste, communicatieve mensen voor dit project. Medewerkers die in staat waren om met zowel bewoners als zorgpersoneel een praatje te maken en ze gerust te stellen. Onze projectleider had bovendien veel ervaring met renovaties van verzorgingshuizen en bedrijfspanden en zorgde voor continue terugkoppeling met Vivium Zorggroep. Zij investeerden overigens ook in doorlopende communicatie. Al bij de start van het project informeerden we samen open en duidelijk bewoners, mantelzorgers en medewerkers over wat hen te wachten stond. Tussentijds was bovendien voor medewerkers en enkele bewoners de mogelijkheid om feedback te geven op de inrichting van de appartementen en het proces. Dat werd absoluut gewaardeerd. De eerste fase sloten we voor de zomer samen af met een afrondende bijeenkomst. Het was een prettige manier van samenwerken.” Janssen beaamt dat: “Goede onderlinge samenwerking, zowel intern als extern, is belangrijk.  Het zorgt voor een positieve sfeer en die is hier zeker aanwezig.”

Projectdetails
Project: Torenhof
Opdrachtgever: Vivium Zorggroep
Locatie: Blaricum
Oplevering: 2019
Mosa-serie: Mosa Panel
Meer informatie

Wij stellen hoge eisen aan de advisering en ondersteuning. Dit betekent dat we actief het gesprek opzoeken en interesse tonen in wat u beweegt. U heeft vragen over dit projecten of de mogelijkheden voor uw project bespreken?

Contact Mosa