Mosa Panel:
In hoog tempo renoveren zonder overlast

In Assen verhuurt woningcorporatie Actium de dertig jaar oude Ekke Faber flat. Hoewel de appartementen technisch nog in goede staat waren, besloot Actium tot een planmatige onderhoudsronde. De badkamers zouden worden opgeknapt zodat ze weer 20 jaar mee konden. Alfred Alkema, werkvoorbereider Planmatig Onderhoud bij Actium: “De vloertegels van de badkamers waren glad en het leidingwerk was niet verwerkt in de muren. We wilden onderhoud niet langer uitstellen. De uitdaging was om een situatie te creëren waarin we de bewoners, met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar, zouden meekrijgen. Daartoe wilden we geluids- en ander overlast voorkomen en in een hoog tempo kunnen werken. Die vraag legden we neer bij Bouwmij Hendriks, die de flat dertig jaar geleden bouwde.”

 


"Wat ons aansprak in dit product, was dat je juist niet alles hoeft te slopen, maar in rust en stilte een laag over bestaande muren en vloeren kunt aanbrengen."

Waarde creëren van begin tot eind

Alkema: “Afwijkend van onze traditionele aanpak wilden we niet alles zelf bepalen en opleggen, maar een aannemer laten meedenken.” Joran Haandrikman, projectcoördinator bij Hendriks, vult aan: “Meestal voeren we uit wat we op papier krijgen aangeleverd en bepalen wij voor onderaannemers. Dat hebben we in dit proces losgelaten. We wilden samen met onze onderaannemers, van tegelzetters tot installateur, zoeken naar de beste en duurzaamste oplossingen. Daarvoor zetten we het Lean Proces in. Samenwerkende bedrijven, zoals Schuler Afbouwgroep uit Emmen, omschreven hun eigen taak van begin tot eind en zetten in op het creëren van waarde en het tegengaan van verspilling. Uiteraard benoemden we de prijzen en doorlooptijd en maakten we een overlastanalyse en planning.”

Leon de Koning, werkzaam bij Schuler: “Mosa Panel was al eerder door Mosa bij ons geïntroduceerd. Het was nieuw, bood veel voordelen en het is een product waarmee je je goed kunt profileren naar woningcorporaties. Daarom volgden drie van onze medewerkers de cursus tot gecertificeerd co-maker. In diezelfde periode ontstond dit project in Assen. Het was een ideale situatie om Mosa Panel voor te stellen.” Haandrikman knikt bevestigend: “We kwamen tot tien mogelijke oplossingen waarvan we er vier uitwerkten, van traditioneel slopen tot werken met Mosa Panel. Actium wilde met Mosa Panel werken mits tien jaar garantie werd gegeven. Zo kregen we de opdracht voor de muren van de badkamers.”

 

mosa-panel-in-hoog-tempo-renoveren-zonder-overlast-02.jpg
mosa-panel-in-hoog-tempo-renoveren-zonder-overlast-03.jpg

 

Sneller werken

Alkema: “Ik had wel gehoord van Mosa Panel en demonstratievideo’s gezien, maar ik had aanvankelijk weinig belangstelling. We werken vaak in kleine badkamers waarvan vloeren slecht zijn en als je die sloopt, dan sloop je ook de wanden. Het is een traditionele manier van werken, waarmee we ervaring hebben. En die ervaring is een plus. Echter, met Mosa Panel is er minder risico dan met traditioneel tegelwerk, mits de ondergrond in technisch redelijke staat is. Bij het traditioneel tegelen heb je veel meer handelingen die stuk voor stuk moeten hechten. Met Mosa Panel bekleed je een wand met één keramisch paneel en heb je maar één lijmlaag. Dat verhoogt de snelheid van werken en de kwaliteit.” Haandrikman: “Hoewel we destijds nog geen co-maker waren, prezen we Mosa Panel aan als oplossing. Wat ons aansprak in dit product, was dat je juist niet alles hoeft te slopen, maar in rust en stilte een laag over bestaande muren en vloeren kunt aanbrengen. Ook bewoners waarderen dat.” Alkema beaamt dat: “Door Mosa Panel te gebruiken, hoefden we de leidingen niet in de wanden te frezen. We konden ze vervangen op de bestaande muren, in Wedi-platen leggen en Mosa Panel erover heen plaatsen. Omdat de woningen drempelloos zijn, kozen we voor een stroeve gietvorm voor de vloeren. Ik wilde ontzorgd worden en geen klachten over overlast. Dat lukte door de gekozen producten en werkwijze van Bouwmij Hendriks.”

Haandrikman: “Bewoners staan natuurlijk niet constant met de duimen omhoog tijdens een renovatie. Elke aanpassing leidt tot overlast, alleen al omdat mensen het nooit meemaken – de situatie is anders dan normaal. Ook met Mosa Panel is er dus overlast, maar het wordt dusdanig beperkt dat het niet leidt tot klachten. We merkten tevens dat werken met Mosa Panel de sfeer tijdens de bouw ten goede kwam. Er was zoveel meer rust. Juist ook omdat we, zoals in een traditionele renovatie, niet te maken hadden met bewoners die het niet meer trokken.” Alkema: “Het succes van onze aanpak en het aangeboden pakket leidde er bovendien toe dat 90% van de bewoners, ten opzichte van de verwachtte 50%, hun badkamer liet renoveren. Andere voordelen waren het nagenoeg ontbreken van afval en het niet met dozen tegels hoeven slepen. Het verhoogde de werksnelheid en was arbotechnisch een plus. Na de eerste controle kwamen we tot de conclusie dat vaker controleren niet nodig was.”

 

"Als je één badkamerrenovatie goed plant, dan werkt dat ook door naar de overige renovaties. En daarin zit je winst."

mosa-panel-in-hoog-tempo-renoveren-zonder-overlast-05.jpg
mosa-panel-in-hoog-tempo-renoveren-zonder-overlast-04.jpg
mosa-panel-in-hoog-tempo-renoveren-zonder-overlast-07.jpg

"Bij het traditioneel tegelen heb je veel meer handelingen die stuk voor stuk moeten hechten."

 

Andere tak van sport

De Koning vervolgt: “Op voorhand leek het verwerken gemakkelijker dan de uitvoering daadwerkelijk liet zien. We kwamen er al snel achter dat je alles nauwgezet moet inmeten en de panelen secuur moet zagen. We hebben daar meer tijd voor moeten vrijmaken. Anderzijds hoef je geen tegelzetter te zijn om Mosa Panel te verwerken en dat maakt je als bedrijf flexibeler.” Haandrikman: “Mijn mannen waren eerst wantrouwend, maar naarmate ze langer bezig waren, werden ze enthousiaster over het product. Er was geen sprake van lawaai en stof, en geen bewoners die op hun tandvlees liepen. Dat neemt niet weg dat de uitvoering af en toe een uitdaging was. Qua uiterlijk en reguliere bevestiging is het een superproduct, maar omdat we de panelen in dit geval over leidingen moesten aanbrengen, ontstond een diepere loze ruimte dan normaal. Het leidingwerk toch terugleggen in de muren was geen optie vanwege de overlast van het frezen. Echter, de vier extra centimeters diepte maakten het voor ons technisch lastig om bijvoorbeeld rolstoelbeugels te bevestigen. Zulke elementen moeten we vanwege de krachten die erop komen te staan in een betonnen muur verankeren. We hadden hierover intensief contact met Mosa. Uiteindelijk - en dat is ook een tip voor andere co-makers - hebben we een gat door het paneel geboord tot in de betonnen constructie en een kunststof koker aanbracht waarin de beugels zijn bevestigd. Op deze manier was het paneel geen deel van de constructie van de beugel. We zijn hoe dan ook positief over Mosa Panel en dit project heeft ertoe geleid dat we, net als Schuler, ook co-maker zijn geworden. Mosa Panel is echt een andere tak van sport, omdat het zoveel rust in het werk brengt. Wij willen daarom óók andere woningcorporaties bewuster maken van het feit dat op een dergelijke manier renoveren - stof-, geluidsarm en snel - voor alle partijen het beste is.”

 

Alfred-Alkema-Actium.jpg

Alfred Alkema, werkvoorbereider Planmatig Onderhoud bij Actium

mosa-panel-in-hoog-tempo-renoveren-zonder-overlast-08.jpg
Plannen is winst

Alkema sluit zich hierbij aan: “Het succes van deze renovatie en de positieve reacties van de bewoners hebben ons aan het denken gezet. Er zijn meerdere gestapelde complexen, ook met oudere bewoners, aan de beurt voor planmatig onderhoud. Ook hier kan Mosa Panel worden toegepast. Het mag dan duurder zijn in aanschaf, maar je moet je als woningcorporatie vooral bedenken dat je ook geld bespaart. Eenvoudigweg omdat je minder of geen klachten van bewoners hoeft af te handelen en omdat je ook zelf beduidend minder (toezichthoudend) werk hebt door de snellere doorlooptijd. Als je één badkamerrenovatie goed plant, dan werkt dat ook door naar de overige renovaties. En daarin zit je winst.”

Projectdetails
Project: Ekke Faber flat renovatie
Opdrachtgever: Actium
Locatie: Assen
Oplevering: 2018
Mosa-serie: Mosa Panel
Meer informatie

Wij stellen hoge eisen aan advisering en ondersteuning. Dit betekent dat we actief het gesprek opzoeken en interesse tonen in wat u beweegt. U heeft vragen over Mosa Panel of dit project? Of wilt u de mogelijkheden voor uw project bespreken?

Contact Mosa