Cradle to Cradle: onderwijs en onderzoek

dinsdag 20 september 2016

Ahrend, Desso en Mosa nodigen u van harte uit om op dinsdag 20 september het Cradle to Cradle Café met als titel ‘Cradle to Cradle en onderwijs en onderzoek’ bij te wonen. Het café vindt plaats bij de Watercampus in Leeuwarden en begint om 09.30 uur.

 

Gratis inschrijven

Deelname is beperkt tot maximaal 100 deelnemers per bijeenkomst. De organisatie selecteert bij meer aanmeldingen op basis van inschrijving en functieprofiel. Graag inschrijven vóór 17 september a.s.

Programma

09.30 uur : ontvangst met koffie
10.00 uur : opening Cradle to Cradle café
10.15 uur : presentatie Marleen Lodder
11.00 uur : pauze

11.15 uur : presentatie Sanne van den Dungen
12.00 uur : presentatie Marion van der Kleij

12.45 uur : netwerklunch

Locatie

Watercampus Leeuwarden
Johannes de Doper Business Centre
Agora 4
8934 CJ Leeuwarden

 

Kijk voor meer informatie over het Cradle to Cradle Café op   www.cradletocradlecafe.com.

cradle-2-cradle-cafe-logo.jpg

 

 

ahrend-desso-mosa-logos.jpg

Presentatie Marleen Lodder

Cradle to Cradle for innovation and quality Marleen Lodder zal in haar presentatie een overzicht geven van de onderwijsactiviteiten en onderzoeksprojecten waarbij zij betrokken is samen met haar collega’s van de leerstoel ‘Cradle to Cradle for Innovation and Quality’, Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit.


Sinds 2011 is de leerstoel van prof. dr. Michael Braungart gevestigd bij RSM en zijn er verschillende onderwijsactiviteiten opgezet zoals de Master Elective en het MBA onderwijsprogramma waar Diana den Held jaarlijks meer dan 80 studenten (voornamelijk afkomstig uit: MSc Supply Chain Management, MSc Management of Innovation en MSc Global Business & Stakeholder Management) onderwijst over de mogelijkheden die C2C en de circulaire economie te bieden hebben. Marleen heeft gewerkt aan het C2C Case Study Book, een boek waarin studenten uit diverse studierichtingen beschrijven hoe ze het werken met het C2C in een master scriptie hebben ervaren. Dit boek ‘Cradle to Cradle inspired Master Theses; Adding pieces to the puzzle’, is gratis te downloaden via: www.rsm.nl/c2c.


Tot slot zal Marleen ingaan op haar promotieonderzoek aan de C2C leerstoel in samenwerking met DRIFT, waarin ze heeft onderzocht hoe (stedelijke) gebieden meerwaarden kunnen genereren voor de bewoners en gebruikers van het gebied zelf, maar ook voor de omgeving. Hiervoor heeft ze gewerkt aan de ontwikkeling van een theoretisch raamwerk met een praktische insteek dat de verschillende perspectieven van betrokken actoren visualiseert. Met dit raamwerk kan zowel het ‘beneficial’ gebiedsontwikkelingsproces, als de inhoudelijke vertaling van het C2C-denken in de praktijk ondersteund worden.

Presentatie Sanne van den Dungen

Producten met een positieve impact

Producten met een positieve impact, dat kan. Maar hoe ontwikkel je ze? Waar moet je op letten, welke vragen moet je stellen, welke stappen kan je zetten, met welk team ontwikkel je ze?


Net zoals de eik, die een positieve impact heeft op het leven van 1200 verschillende dieren en planten, is het mogelijk voor producten en systemen om een positieve bijdrage te leveren aan hun gebruikers en hun directe omgeving. “Nature Inspired Design” is een praktisch handboek voor ontwerpers, innovatoren, projectontwikkelaars, architecten en iedereen die deze visie wil toepassen in hun dagelijkse werk. Het boek biedt een selectie van principes en tools gebaseerd op Cradle to Cradle en Biomimicry, samengebracht tot een helder plan van aanpak. Het is ontwikkeld en getest in cases door een consortium van de TUDelft, met 10 pionierende bedrijven. Sanne van den Dungen, scientific project manager bij EPEA Nederland, vertelt hoe zij het inzet in innovatie trajecten.

Presentatie Marion van der Kleij

Cradle to Cradle in het voortgezet onderwijs

Er is dit moment het een en ander aan de hand in het voortgezet onderwijs. De VO raad en ook de SLO (het leerplan ontwikkelcentrum van de overheid) hebben het nu over de ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’ die leerlingen zich eigen moeten maken. Dan hebben we het over: creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden. Deze zitten allemaal in de My Circular Future modules verwerkt, met de focus op het thema ‘De circulaire economie en Cradle to Cradle’. Daarnaast zal Marion uitleggen waarom CE en C2C belangrijk zijn in het toekomstgericht denken over grondstoffen, energie en sociale problematiek.