Mosa verbetert energie-efficiëntie: magazijnen in Beek en Brunssum tellen 3.208 zonnepanelen

27-06-2017

 

Duurzaamheid is een kernwaarde van Mosa en staat centraal bij de ontwikkeling van nieuwe producten, verantwoorde productieprocessen en optimale arbeidsomstandigheden. De rode draad in Mosa’s duurzaamheidsbeleid is Cradle to Cradle®. Of het nu om energie of water gaat, Mosa schakelt indien mogelijk over op hernieuwbare energiebronnen. In dit licht heeft Mosa de overstap gemaakt naar een duurzame energievoorziening voor haar logistieke centra. Op het dak van het magazijn in Beek, dat Mosa huurt van WDP, en op het dak van het magazijn in Brunssum, van Samenwerkingsverband Boschstraat, zijn in totaal 3.208 zonnepanelen geplaatst.

Op het magazijndak in Beek liggen 1.008 zonnepanelen met elk een vermogen van 260 Wp. Het totale vermogen van de PV-installatie is 262 kWp en de oppervlakte aan zonnepanelen beslaat ±1.600 vierkante meter (±3.000 vierkante meter als je het benutte dakoppervlak bekijkt). Verhuurder WDP investeert al jarenlang in hernieuwbare energie en boekt sinds 2007 progressie op dit vlak dankzij de uitrol van het zonne-energieproject. Inmiddels zijn er vijftig WDP-opslagruimtes uitgerust met zonnepanelen. De geplaatste groene stroom is in totaal goed voor ongeveer 54 MWp. Het dak van het magazijn in Brunssum is uitgerust met 2.200 panelen met een vermogen van 484 kWp. De totale oppervlakte aan zonnepanelen is ±12.000 vierkante meter. De zonnepanelen voorzien in het volledige stroomverbruik van de magazijnen, en hebben een levensduur van ten minste 25 jaar. Dankzij deze zonnepanelen dragen zowel Mosa als WDP en Samenwerkingsverband Boschstraat bij aan het opwekken van duurzame energie.

 

Trias energetica

Mosa werkt volgens de trias energetica. Dit is een soort drietrapsraket om een zo duurzaam mogelijke energievoorziening te bereiken. Het omvat:

  • Beperking van het energieverbruik door beperking van de vraag.
  • Gebruik van duurzame energiebronnen (waaronder bodemwarmte, zonne-energie en wind).
  • Gebruik eindige energiebronnen efficiënt (hoog rendement).

Het plaatsen van de zonnepanelen op de daken van de magazijnen in Beek en Brunssum is een directe uiting van het tweede punt. Het draagt bij aan Mosa’s ambitie om op de middellange termijn 10 procent energiebesparing te realiseren en op langere termijn 50 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen te halen zodra dit technologisch en economisch mogelijk wordt.

 

Energieakkoord

Mosa doet al geruime tijd mee aan de meerjarenafspraken (MJA3) met de Nederlandse overheid, die verbetering van de energie-efficiëntie in de industrie tot doel hebben. Hiermee levert Mosa een bijdrage aan het behalen van 20 procent CO₂-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Nederlandse Energieakkoord. Daarnaast is het bedrijf deelnemer aan de Europese emissie-handel; Mosa’s CO₂-emissies worden daartoe geverifieerd door de NEA (Nederlandse Emissie Autoriteit).

Mosa-magazijn-zonnepanelen-03.jpg

 

Mosa-magazijn-zonnepanelen-01.JPG

 

Mosa-magazijn-zonnepanelen-02.jpg