Een soepel bouw en renovatieproces zonder ruis

Mosa introduceert digitaal opnamesysteem voor bouw sanitaire ruimtes


14-02-2017

 

Om de bouw en renovatie van sanitaire ruimtes voor sociale huurwoningen gemakkelijker en overzichtelijker te maken, introduceert tegelproducent Mosa de nieuwe digitale tool Mosa Composer.

 

“Met deze kosteloze service voor klanten haken we in op de digitalisering van corporaties en bouwbedrijven”, verduidelijkt Mosa’s projectleider Antoinette Hoek. “De Mosa Composer is een online opnamesysteem voor sanitaire ruimtes. In dit systeem liggen de betegelkeuze en bouwkundige staat van badkamer en toilet nauwkeurig vast. Een groot voordeel is dat alle betrokken partijen vanuit één en hetzelfde digitaal dossier werken. Zowel bouwopzichters, aannemers als tegelzetters kunnen met hun eigen code altijd en overal inloggen. Verwarring over betegelkeuze- en andere bouwgegevens hoort daardoor tot het verleden. Het gevolg is een soepeler bouw- of renovatieproces, zonder hinderlijke vertraging door misverstanden of ruis.”


Daarnaast maakt de Composer het ook voor bewoners zelf een stuk gemakkelijker om tegels en sanitair voor hun huurwoning te kiezen. Hoek: “De tool bevat een heldere digitale 3D-visualisatie. Al tijdens de warme opname zien bewoners hun badkamer via de tablet of computer echt helemaal voor zich. De 3D-beelden geven een realistisch beeld van hoe een bepaalde tegel of accentwand er in het echt uit ziet. Dat maakt de keuze gemakkelijk en leuker bovendien. We nemen de huurder serieus en willen deze bij het proces betrekken. Naar verwachting neemt dit eventuele twijfels weg. Daardoor kan het bouwproces eerder in gang worden gezet.


Hoe de Composer precies werkt? Via internet maken huurders een tegelkeuze en vullen zelf hun adres- plus objectgegevens in, of met hulp van de opzichter of keuzebegeleider. Het kan natuurlijk dat een extra foto of situatieschets meer duidelijkheid schept voor de aannemer. In dat geval kunnen huurders en/of opzichters deze eenvoudig binnen de Composer uploaden en van opmerkingen voorzien. Nadat het keuzeformulier is verzonden, slaat de Composer alle opnamegegevens voor tegels en sanitair op in één overzichtelijk digitaal dossier. Het dossier gaat vervolgens op slot, zodat de huurder geen wijzigingen meer kan aanbrengen.


Tijdens en na het bouwproces blijft het dossier online beschikbaar voor de betrokken partijen. “Dit is handig bij eventuele toekomstige renovaties of aanpassingen”, aldus Hoek. “Elk detail blijft via de Composer terug te vinden. Overigens is het ook mogelijk om individuele opnamegegevens te koppelen. Woningcorporaties of aannemers kunnen sanitair en tegels voor diverse woningen in één straat dus collectief bestellen. Dat is efficiënt en kostenbesparend.”


Op dit moment wordt de Composer bij verschillende corporaties geïmplementeerd. Hoek: “Het systeem is niet statisch. Het is altijd in ontwikkeling; we voegen nog steeds nieuwe functies toe. Mosa vindt het als Nederlandse tegelproducent belangrijk op deze manier een bijdrage te leveren aan kwalitatief goede en esthetische sociale huurwoningen. Met de Composer hopen we de service aan woningcorporaties en aannemers verder uit te diepen.”

 

Mosa-Composer-iPad-Air.jpg