Cradle to Cradle Café: Cradle to Cradle en biobased

donderdag 3 maart 2016


Ahrend, Desso en Mosa nodigen u van harte uit om op donderdag 3 maart het Cradle to Cradle Café met als titel ‘Cradle to Cradle en biobased’ bij te wonen. Het café vindt plaats bij Avans Hogeschool in Breda en begint om 9.00 uur.

 

Inschrijving is GRATIS. Deelname is beperkt tot maximaal 100 personen. De organisatie selecteert bij meer aanmeldingen op basis van inschrijving en functieprofiel. Graag inschrijven vóór 1 maart a.s.

 

Programma 

09.00 uur : ontvangst met koffie
09.30 uur : opening C2C Café
09.45 uur : presentatie Willem Böttger / Gie Steenhuis
10.30 uur : pauze

10.45 uur : presentatie Patrick Schreven
11.30 uur : presentatie Jacques Reijniers
12.15 uur : rondleiding Biobased lab

12.45 uur : netwerklunch

Locatie

Avans Hogeschool

Lovensdijkstraat 63

4818 AJ Breda

cradle-2-cradle-cafe-logo.jpg

 

 

ahrend-desso-mosa-logos.jpg
biobased-Avans-Hogeschool.jpg

 

Nieuwe biobased bouwproducten voor Nederland

Willem Böttger/Gie Steenput, Avans Hogeschool

De presentatie zal gaan over cradle to cradle en biobased bouwen. Wat is het probleem? Wat zijn potentiële oplossingen? En wat zijn interessante voorbeelden van biobased bouwen? Dit zijn vragen die aan bod zullen komen. Hoe kunnen we er daarnaast voor zorgen dat Biobased een eerlijke kans krijgt om tot wasdom te komen?

C2C-ORGA-gebouw.jpg

 

Van grondstoffen verslindende industrie naar een toekomstbestendige bedrijfstak!

Patrick Schreven, ORGA bouw

De bouw is direct en indirect verantwoordelijk voor vijftig procent van het grondstoffenverbruik en dertig procent van de CO2 emissies in West Europa”, Dit moet veranderen. ORGA bouw pakt dit aan door low tech materialen te koppelen aan hight tech bouwmethodes en zo het imago van ecologische bouw op te vijzelen. Wij zoeken naar milieubewuste architecten, fabrikanten, leveranciers en onderaannemers om in co-creatie de Nederlandse bouw om te gooien. “Van een traditioneel, milieubelastend en grondstoffen verslindende industrie naar een toekomstbestendige bedrijfstak die in harmonie met de natuur grondstoffen circulair toepast.

c2c-Apollo-Consultancy-bv.jpg

 

Leveranciers vroegtijdig in inkoopproces

Jacques Reijniers, Apollo Consultancy B.V.

Samenwerken voor biobased succes! Waarom biobased inkopen allemaal zelf uitvinden? De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan in biobased inkopen. Jacques laat ons zien dat door de grote inkoop-spend leveranciers een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van strategische doelstellingen van hun klanten, zoals duurzaamheid. Leveranciers hebben vaak al oplossingen voor een vraagstuk dat de inkopende partij nog niet kent: benut deze dan ook. Als inkoper moet je niet prioritair gefocust zijn op kosten verlagen. Hierbij zijn wederzijds belang en vertrouwen van groot belang. Ook de leveranciers hebben hierbij een stimulerende en voorwaarde scheppende rol. Het zal nog heel wat missionariswerk vragen voor alle betrokken. Maar, het kan én het moet. Nú doen en volharden. De inkoper is aan zet onder het motto ‘Luctor et Emergo’.

 

Kijk voor meer informatie over het Cradle to Cradle Café op www.cradletocradlecafe.com.