Cradle to Cradle en circulaire economie en materiaalpaspoorten

donderdag 17 november


Ahrend, Desso en Mosa nodigen u van harte uit om op donderdag 17 november het Cradle to Cradle Café met als titel ‘Cradle to Cradle en circulaire economie en materiaalpaspoorten’ bij te wonen. Het café vindt plaats in het Stadskantoor van Venlo en begint om 09.00 uur.

 

Gratis inschrijven

Deelname is beperkt tot maximaal 100 deelnemers per bijeenkomst. De organisatie selecteert bij meer aanmeldingen op basis van inschrijving en functieprofiel. Inschrijven vóór 15 november.

Programma

09.00 uur : ontvangst met koffie
09.30 uur : opening
09.45 uur : presentatie Michel Weijers
10.30 uur : pauze

10.45 uur : presentatie Bas van de Westerlo
11.30 uur : presentatie Hein van Tuijl

12.30 uur : netwerklunch

Locatie

Stadskantoor Venlo
Hanzeplaats 1
5912 AT Venlo

 

Kijk voor meer informatie op www.cradletocradlecafe.com.

cradle-2-cradle-cafe-logo.jpg

 

 

ahrend-desso-mosa-logos.jpg

Presentatie Michel Weijers

Stadskantoor Venlo (concept, bouwproces, toekomst)
In deze sessie wordt aan de hand van het in aanbouw zijnde C2C-geïnspireerde stadskantoor van de gemeente Venlo aangetoond welke stappen in het totale planproces de succesfactoren blijken te zijn voor het realiseren van de gewenste kwaliteit van het gebouw mét daarbij ook nog eens een fors financieel voordeel. Het afstappen van het traditionele planproces blijkt daarbij cruciaal.

Presentatie Bas van de Westerlo

Circulair inkopen
Circulaire economie staat volop in de aandacht. De vraag naar circulaire projecten kent een stijgende lijn en met het nieuwe grondstoffenakkoord wil het kabinet in 2050 alle grondstoffen hergebruiken. Ook is er door de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om te streven naar ’10% circulair inkopen’. Opdrachtgevers zitten in een unieke positie. Zij kunnen de markt aanzetten om met circulaire oplossingen te komen, simpelweg door de goede (circulaire) vraag te stellen.


Maar wat is de goede circulaire vraag en hoe vraag je dit uit in mijn aanbestedingen? Steeds vaker worden de circulaire uitgangspunten opgenomen in bouwkundige bestekken of aanbestedingsdocumenten. Vanuit wet- en regelgeving mag echter niet direct gevraagd worden naar een specifiek duurzaamheidscertificaat, zoals dat van cradle to cradle. Op zo’n moment wordt de ruimte die de term ‘of gelijkwaardig’ biedt, benut. Maar wat wordt onder gelijkwaardig verstaan? En hoe wordt dit beoordeeld?

Op al deze vragen komt Bas terug in zijn presentatie. Hij presenteert de methodiek die al succesvol werd toegepast in de praktijk. De methodiek maakt het opdrachtgevers gemakkelijk om circulariteit op te nemen in hun project en hierop te beoordelen. Tegelijkertijd versnelt dit de markt om aantoonbaar met circulaire oplossingen te komen.

Hein van Tuijl

BAMB (Buildings As Material Banks)
In conventionele lineaire modellen wordt vaak pas aan het einde van de gebruiksduur van een product of gebouw nagedacht over een eventuele volgende toepassing of restwaarde. Dit heeft gevolgen voor de sourcing, de kwaliteit en de recycling van materialen. Problemen die vaak optreden zijn toepassing van ongedefinieerde, mogelijk schadelijke materialen, downcycling en onoverzichtelijke leveranciersketens.


Het realiseren van een circulaire economie op basis van Cradle to Cradle vereist samenwerking en kennisoverdracht. Alle schakels in een waardeketen moeten geïnformeerd en geactiveerd worden om continue materiaalkringlopen mogelijk te maken. Op het moment dat de voordelen voor alle actoren duidelijk zijn, wordt samenwerking een vanzelfsprekendheid. Om dit proces te ondersteunen, ontwikkelde EPEA `materials passports’ die al jaren succesvol toegepast worden in diverse projecten .


Ook `Brussel´ heeft de waarde van materials passports erkend, met speciaal oog voor toepassing in de bouw. Onder de naam `Buildings As Materials Banks` startte EPEA, samen met Leefmilieu Brussel en 14 internationale consortiumpartners, een Horizon 2020 project om circulariteit in de bouw verder te brengen met behulp van passports.