Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

De Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e. V. is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich er sinds 2007 voor inzet van duurzaam bouwen zowel nationaal als internationaal een vanzelfsprekendheid te maken. De vereniging telt inmiddels circa 1200 aangesloten organisaties en vertegenwoordigt de complete waardeketen van de bouw- en vastgoedsector.

Het DGNB-certificaat is in Duitsland een toonaangevend keurmerk en komt ook internationaal, via samenwerkingen en directe systeempartnerschappen, tot inzet. Het certificeringssysteem heeft een veel bredere functie dan enkel het beoordelen van maatregelen en toekennen van certificaten. In de praktijk wordt het gebruikt als een efficiënte tool voor het optimaliseren van de duurzaamheid rondom planning, bouw en beheer. Daarbij worden maatregelen niet afzonderlijk beoordeeld, maar kijkt men naar de effecten ervan in de algemene context en op de gehele levenscyclus: de daadwerkelijke performance van gebouwen. Zo vormt het de basis voor toekomstgerichte, duurzame gebouwen en wijken, die zo goed mogelijk beantwoorden aan de behoeften van mensen en eisen ten aanzien van natuur en milieu.

Bij de beoordeling van bouwproducten krijgt dit als volgt vorm: een bouwproduct wordt altijd bekeken binnen de context van het complete gebouw, aangezien het beoogde effect van een product enkel kan worden gewaarborgd als het op de juiste manier wordt ingezet. Wanneer een product bijvoorbeeld op de verkeerde plek of in de verkeerde verhoudingen wordt toegepast, zal de specifieke werking van het product in bepaalde gevallen niet of onvoldoende tot uiting komen, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de exploitatie van het gebouw. Om deze reden beoordeelt het DGNB-systeem geen afzonderlijke maatregelen, zoals in deze samenhang het gebruik van een bepaald product, maar kijkt veel meer naar de effecten van het gebruik op de totale performance van het betreffende gebouw.

Om planners en architecten hierbij te ondersteunen, biedt de DGNB de ‘DGNB Navigator’ aan. Op dit online platform stellen fabrikanten alle relevante gegevens over hun producten beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een milieuproductverklaring (EPD). Op deze manier beschikken planners over alle informatie die voor duurzaam bouwen resp. de certificering van een gebouw van belang is en kunnen op basis hiervan de juiste producten kiezen voor hun project. Daarmee vormt de DGNB Navigator een directe en relevante link tussen bouwproduct en certificeringssysteem.

> Meer informatie op dgnb-navigator.de

 

DGNB-Mitglied-Verein-UZ-logo.PNG