Referenties ()
X
 

referentieloading

 

Advies op maat voor uw project?

Load more
 
HMC Antoniushove
De foto’s en andere afbeeldingen die u ontvangen heeft, zijn en blijven eigendom van Koninklijke Mosa bv en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. (De voornoemde rechten kunnen op generlei wijze worden overgedragen aan derden.) Afbeeldingen of teksten mogen op geen enkele wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, hetzij op papier, digitaal of in enige andere vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koninklijke Mosa bv. Daarbij behoudt Koninklijke Mosa bv zich het recht voor om de toestemming voor het gebruik van het geleverde beeldmateriaal te allen tijde en zonder opgaaf van reden in te trekken. Bij elke uitgave dient altijd de bron ‘Copyright Koninklijke Mosa bv’ vermeld te worden.

HMC Antoniushove

RF0650
Architect Prent-Landman Architecten BNA
Plaats / Land Leidschendam
Oplevering 2015
fotograaf
Series Global Collection / GlobalgripTerra Beige & BrownTerra Maestricht
tegels 16900 015030206 BP030010206 V 060060