Referenties ()
X
 

referentieloading

 

Advies op maat voor uw project?

Load more
 
Albert Heijn Markenpoort
De foto’s en andere afbeeldingen die u ontvangen heeft, zijn en blijven eigendom van Koninklijke Mosa bv en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. (De voornoemde rechten kunnen op generlei wijze worden overgedragen aan derden.) Afbeeldingen of teksten mogen op geen enkele wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, hetzij op papier, digitaal of in enige andere vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koninklijke Mosa bv. Daarbij behoudt Koninklijke Mosa bv zich het recht voor om de toestemming voor het gebruik van het geleverde beeldmateriaal te allen tijde en zonder opgaaf van reden in te trekken. Bij elke uitgave dient altijd de bron ‘Copyright Koninklijke Mosa bv’ vermeld te worden.

Albert Heijn Markenpoort

RF0318
Architect atelier DUTCH
Plaats / Land Almere Haven
Oplevering 2013
fotograaf
Series Terra Beige & Brown
tegels 262 V 030060266 V 030060270 V 060060