Privacy statement

Deze website wordt beheerd door Koninklijke Mosa bv; hierna te noemen 'Mosa'. Door raadpleging van deze website aanvaardt u de toepasselijkheid van dit Privacy Statement.


Wanneer u deze website bezoekt kan Mosa persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Mosa zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Mosa met betrekking tot deze website, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Cookies
Mosa mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Mosa is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, dat zij bij een volgend internetbezoek beschikbaar zijn. De enige cookie die van het beveiligde domein op de vaste schijf wordt opgeslagen, is de cookie die wordt gebruikt om uw inloggegevens in de 'My Mosa'-omgeving vast te houden. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd.

Google Analytics
Mosa maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief haar Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Mosa website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Mosa te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mosa heeft hier geen invloed op. Mosa heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Doeleinden van gegevensverwerking
Mosa verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten in zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het krantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of Mosa een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Mosa toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Sollicitaties
U geeft Mosa toestemming de door u in een online sollicitatie vermelde persoonsgegevens op te slaan en te verwerken met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U geeft Mosa toestemming de in de sollicitatie opgegeven persoonsgegevens gedurende een termijn van vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren en op te slaan in een database. Na het verstrijken van deze periode worden al uw persoonsgegevens verwijderd. Indien Mosa uw persoonsgegevens in portefeuille wil houden, wordt aan u uitdrukkelijk toestemming gevraagd deze voor de duur van een jaar te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Mosa hiermee de werking van haar website.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Meerssenerweg 358
6224 AL Maastricht
Postbus 1026
6201 BA Maastricht
Nederland
info@mosa.nl

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen
Mosa zal de tekst van dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Raadpleeg deze pagina regelmatig als u van de actuele tekst op de hoogte wilt blijven.


Copyright april 2017 Koninklijke Mosa bv