Renovatie in 20 stappen

Een badkamerrenovatie met Mosa Panel duurt maximaal vijf werkdagen. Dit verschilt van het reguliere renovatieproces dat al gauw tien werkdagen duurt. In de praktijk betekent renoveren met Mosa Panel een tijdwinst van minimaal vijf dagen.

 

Download Panel-handleiding

 

Mosa-Panel-renovatiestap-01.jpg

1

Controleer of de bestaande wanden geschikt zijn voor het aanbrengen van Mosa Panel.

Nieuw leidingwerk kan men infrezen, of er kan gekozen worden voor opbouw. Ingefreesd leidingwerk hoeft alleen vastgezet te worden en niet volledig afgesmeerd. Voor opbouwleidingen dient men voor het plaatsen van Mosa Panel eerst een regelwerk aan te brengen op de wand.

De ruimte wordt zo nodig van oneffenheden ontdaan, ontvet en gecontroleerd op gebreken.

Mosa-Panel-renovatiestap-02.jpg

2

Meet de te renoveren badkamer nauwkeurig in. Breng op de bestaande wanden een duidelijke aftekening aan van de verdeling van de panelen. Denk hierbij aan het symmetrisch verdelen van het nieuwe voegbeeld.

Mosa-Panel-renovatiestap-03.jpg

3

Waar nodig worden de wanden uitgevuld met uitvulstroken die om de 30 centimeter worden geplaatst, of er kan gekozen worden om met hele bouwplaten te werken.

 

Mosa-Panel-renovatiestap-04.jpg

4

In een mobiele werkruimte - die zich buiten bij de bouwlocatie bevindt - worden de panelen indien nodig op maat gezaagd. Eventuele leiding- en afvoergaten worden voorgeboord.

Bij verzagen dient het juiste zaagblad met de juiste instelling gebruikt te worden en mag er niet te snel of met te veel duwkracht gezaagd worden. Maak de panelen bij voorkeur niet smaller dan de helft van het paneel. Volg de instructies vanuit de training goed op.

In verband met mogelijke spanningen die tijdens het zagen in een tegel kunnen ontstaan, dient de zaagsnede door de keramische tegel tijdens het zagen zo lang mogelijk te zijn. Doet men dit niet, dan vergroot men de spanning in het keramisch materiaal tijdens het zagen en daarmee ook de kans op het splijten van de tegel.

Mosa-Panel-renovatiestap-05.jpg

5

Inspecteer het Mosa Panel en zorg dat deze droog, stofvrij, vetvrij, vlak en schoon is. Eventuele kalkuitbloei op de achterzijde van Mosa Panel moet verwijderd worden, bijvoorbeeld met een droge handborstel.

Zorg ervoor dat de panelen droog zijn opgeslagen en droog blijven tijdens de verwerking

Mosa-Panel-renovatiestap-06.jpg

6

Voor het verplaatsen van Mosa Panel adviseert Mosa om gebruik te maken van een draagsysteem waardoor de panelen niet kunnen doorbuigen en waardoor het paneel eveneens makkelijker te tillen is.

Houd rekening met de wijze waarop men de panelen tilt. Zorg er te allen tijde voor dat de panelen zo verplaatst worden dat het niet kan doorbuigen; houd deze daarom altijd verticaal.

 

Mosa-Panel-renovatiestap-07.jpg

7

Men is vrij om te kiezen om eerst de wandpanelen te plaatsen en daarna de vloerpanelen, of andersom. In deze handleiding wordt van het eerste uitgegaan.

Het verlijmen dient te gebeuren conform de verwerkingsrichtlijnen van Bostik Multi Panel-Fix. Inspecteer de wanden en zorg dat deze droog, stofvrij, vetvrij, vlak en schoon zijn.

Neem de bijgeleverde witte Bostik kittuit. Start in de hoek met het aanbrengen van een kitril Bostik Multi Panel-Fix over de gehele hoogte. Dit is nodig om een waterdichte afdichting in de hoek te verkrijgen

Mosa-Panel-renovatiestap-08.jpg

8

Neem de bijgeleverde blauwe spreader van Bostik en breng 3 verticale lijmrillen aan over de volledige hoogte van het paneel: 1 in het midden en aan iedere zijde op circa 5 centimeter afstand van de rand. Breng als laatste ook 1 horizontale lijmril aan op circa 5 centimeter van de onderzijde van het paneel.

Mosa-Panel-renovatiestap-09.jpg

9

Druk met behulp van het draagsysteem binnen 10 minuten het te lijmen paneel tegen de muur en schuif het geheel de hoek in, zodanig dat de hier aangebrachte lijmril de naad dichtwelt. Lijm die uit de naad welt, dient men te verwijderen. Gebruik hiervoor zo nodig Bostik Niboclean Prodoekjes (geschikt tot maximaal 20 minuten na aanbrengen kit).

Controleer bij het aanbrengen van het paneel dat dit in het lood staat.

 

Mosa-Panel-renovatiestap-10.jpg

10

Met behulp van een laser kunnen de panelen waterpas worden gezet en in lijn gebracht met de eerder geplaatste panelen. Houd er rekening mee dat hiervoor maar enkele momenten tijd is omdat de Bostik Multi PanelFix montagelijm snel verhard en de hechting definitief is.

Mosa-Panel-renovatiestap-11.jpg

11

Neem opnieuw de bijgeleverde witte Bostik kittuit. De waterdichting tussen de panelen onderling wordt gerealiseerd door het leggen van een Bostik Multi Panel-Fix in de ‘oksel’ van het reeds geplaatste paneel.


Mosa-Panel-renovatiestap-12.jpg

12

Neem opnieuw de bijgeleverde blauwe spreader van Bostik en breng 3 verticale lijmrillen aan over de volledige hoogte van het paneel: 1 in het midden en aan iedere zijde op circa 5 centimeter afstand van de rand. Breng als laatste ook 1 horizontale lijmril aan op circa 5 centimeter van de onderzijde van het paneel.

Druk binnen 10 minuten het te lijmen paneel tegen de muur en schuif het geheel tegen het reeds gemonteerde paneel, zodanig dat de hierop aangebrachte lijmril de naad tussen de twee panelen dichtwelt. Lijm die uit de naad welt, dient men te verwijderen. Gebruik hiervoor zo nodig Bostik Niboclean Pro-doekjes (geschikt tot maximaal 20 minuten na aanbrengen kit). Door deze naad nadien nog te af te voegen wordt de kit opgesloten en is daarmee beschermd.

Herhaal deze stappen tot alle wandpanelen geplaatst zijn. Voor het beste resultaat kan men overwegen een tegellevelingsysteem te gebruiken (niet alle systemen zijn geschikt, neem bij vragen contact op met Customer Service via 043 368 92 29).

Let op: Bij het laatste wandpaneel dient er tweemaal een waterdichting aangebracht te worden, waarvan één zoals in stap 11 is beschreven en de ander in de hoek van de badkamer (herhaal stap 7).

 

Mosa-Panel-renovatiestap-13.jpg

13

Controleer of de vloer de juiste vlakheid heeft. Indien dit niet het geval is, moet de vloer geëgaliseerd worden. Vervolgens kunnen de vloerpanelen geplaatst worden. Gebruik hiervoor dezelfde Bostik Multi Panel-Fix als voor de wanden en hanteer de verwerkingsrichtlijnen van Bostik Multi Panel-Fix.

Neem de bijgeleverde witte Bostik kittuit. Start in de hoek met het aanbrengen van een kitril Bostik Multi Panel-Fix. Dit is nodig om een waterdichte afdichting in de hoek te verkrijgen.

Mosa-Panel-renovatiestap-14.jpg

14

Inspecteer de te verlijmen oppervlakken (Mosa Panel en vloer) en zorg dat deze droog, stofvrij, vetvrij, vlak en schoon zijn. Eventuele kalkuitbloei op de achterzijde van Mosa Panel moet verwijderd worden, bijvoorbeeld met een droge handborstel.

Breng de lijm aan op de onderzijde van het paneel met de bijgeleverde blauwe spreader. Breng op een element minimaal 5 lijmbanen aan, gelijkmatig verdeeld over het gehele oppervlak.

Mosa-Panel-renovatiestap-15.jpg

15

De waterdichting tussen de panelen geschiedt op dezelfde manier als bij de wandpanelen. In iedere ‘oksel’ van een aansluitend vloerpaneel wordt een kitril van de Bostik Multi Panel-Fix geplaatst voor de waterdichting.

Plaats binnen 10 minuten het te lijmen paneel en schuif het geheel de hoek in, zodanig dat de hier aangebrachte lijmril de naad dichtwelt. Lijm die uit de naad welt, dient men te verwijderen. Gebruik hiervoor zo nodig Bostik Niboclean Pro-doekjes (geschikt tot maximaal 20 minuten na aanbrengen kit).

Controleer bij het aanbrengen van het paneel dat dit waterpas ligt.

Herhaal deze stappen totdat alle vloerpanelen geplaatst zijn. Voor het beste resultaat kan men overwegen een levelingsysteem te gebruiken.

Opmerking: Een douchepaneel zonder put dient te worden aangebracht conform de envelopmethode zoals uitgelegd tijdens de praktijktraining.

 

Mosa-Panel-renovatiestap-16.jpg

16

Het wandpaneel dat bijvoorbeeld tegen kozijnen en deurposten geplaatst wordt, kan eenvoudig worden afgewerkt met een tegelafsluitprofiel.

Mosa-Panel-renovatiestap-17.jpg

17

Een standleiding kan eenvoudig omsloten worden met een hoekpaneel

Mosa-Panel-renovatiestap-18.jpg

18

Na het plaatsen van de wand- en vloerpanelen kan men de naden tussen de panelen afvoegen. Na het voegen van de naden dient het tegelwerk van de voegsluier ontdaan te worden.

 

Mosa-Panel-renovatiestap-19.jpg

19

Indien gewenst kunnen de naden in de hoeken worden gekit.

Mosa-Panel-renovatiestap-20.jpg

20

De tegelwerkrenovatie is gereed! Badkameraccessoires en sanitair kunnen de volgende dag worden bevestigd. De badkamer is dan gebruiksklaar.

* Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn dat, voorafgaand aan de Mosa Panel-montage, loodgieters- en elektrawerkzaamheden moeten plaatsvinden. Installatie van sanitair en kranen wordt na montage van Mosa Panel gedaan. Het totale renovatieproject kan derhalve in gemiddeld drie dagen worden gerealiseerd.

Bij onduidelijkheden kan contact worden opgenomen met Customer Service via 043 368 92 29.