Mosa Panel-training

De co-maker is een belangrijke schakel binnen het renoveren met Mosa Panel. Werken met deze schakel is uiterst efficiënt. Er zijn minder verschillende specialisten nodig, terwijl de vertrouwde kwaliteit en uitstraling behouden blijven. De aannemer is door Mosa Panel in staat renovaties sneller te voltooien dan voorheen. Om de kwaliteit van het Mosa Panel-systeem te kunnen waarborgen heeft Mosa in samenwerking met Bouwradius Training & Advies een Mosa Panel-training ontwikkeld.

mosa-panel-plus-02.jpg
Voorwaarden Panel-training
  • Er geldt een minimale deelname aan de Mosa Panel-training van twee personen per bedrijf.
  • De opleidingskosten van de Mosa Panel-training bedragen € 995,00 per persoon. Deze kosten worden mogelijk deels vergoed door de OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR).
  • Het gecertificeerde bedrijf dient rekening te houden met een mogelijke investering in benodigde gereedschappen.

Kijk voor meer informatie over het trainingsprogramma op de website van Bouwradius Training & Advies.