Panel-installateurs en -distributeurs

Iedere vakman (ongeacht de discipline) kan de opleiding tot co-maker volgen. Wanneer u de Mosa Panel-training met goed gevolg heeft afgerond, kunt u aan de slag als gecertificeerd Mosa Panel-installateur. Het bedrijf waar u voor werkt is dan automatisch co-maker. U krijgt een certificaat van deelname en een ID-pas. SKG-IKOB zal steekproefsgewijs inspecties uitvoeren op projecten.

Mosa Panel Distributeurs

Snelheid en efficiëntie beperken de overlast van een renovatie voor de bewoner. Als materialen op het juiste moment ter plaatse zijn, maakt dit een groot verschil. Om een optimale logistieke dienstverlening te waarborgen, nemen gecertificeerde co-makers Mosa Panel af bij geselecteerde distributeurs. De Mosa Panel distributeurs kenmerken zich door hun efficiënte logistiek- en planningsproces dat vertragingen op de bouw voorkomt. Dit komt de kostenbeheersing ten goede en voorkomt onnodig overlast.

Scroll doel: "zoeken" (edit mode)

Zoek een Panel-installateur of -distributeur