temperatuur-02-duurzaamheidsverslag-2014-Mosa.jpg

 

Van hoog naar laag

Energieverbruik beperken

Het produceren van keramische tegels vraagt een aanzienlijke hoeveelheid energie, omdat de materiaaltransformatie -het sinterproces- plaatsvindt bij hoge temperaturen (ca. 1100-1200 ºC). Aan de andere kant hebben Mosa tegels een zeer lange technische levensduur, waardoor de energiebalans over de totale levensduur gunstig uitpakt. Voor een Mosa tegel met een praktijklevensduur van 25 jaar is het aandeel van de tegel in de totale energieconsumptie van een gemiddelde gebruiker zeer klein, namelijk 0,03%.

Aardgas en duurzame elektriciteit

Het merendeel van de energie die bij Mosa wordt verbruikt, is bedoeld voor de productie van tegels. Energie is onder andere nodig voor de materiaaltransformatie (drogen en branden in de ovens) en voor het vernevelen van de vermengde massa (sproeidrogers). Voor deze thermische processen gebruikt Mosa aardgas. Voor andere productieprocessen, zoals persen en materiaalverplaatsing in de fabriek, wordt uitsluitend duurzame elektriciteit ingezet. Alle elektriciteit bij Mosa is gecertificeerde duurzame energie die wordt gegenereerd door waterkrachtcentrales. Het totale percentage hernieuwbare energie komt daarmee uit op ruim 31%.  

Verschil in vloer- en wandtegels

In 2014 verbruikte Mosa 8,60 MJ/kg eindproduct voor vloertegels en 9,03 MJ/kg eindproduct voor

wandtegels. Het verschil kan worden verklaard door het feit dat wandtegels worden geproduceerd met een dubbelbrandproces dat gedeeltelijk en dothermisch is vanwege het vóórkomen van calciumcarbonaat in de grondstoffen, terwijl vloertegels met een enkelbrandproces worden geproduceerd. 

Tabel: Mosa energieverbruik in 2014

  aardgas
(MJ/kg)
elektriciteit
(MJ/kg)
totaal
(MJ/kg)
aandeel hernieuwbare
energie (%)
wandtegels  6,55 2,48 9,03 27,5
vloertegels 5,57 3,03 8,60 35,3
totaal 6,05 2,76 8,81 31,3

Impact van de recessie

Mosa’s totale energieverbruik is in 2014 gedaald, vooral als gevolg van de lagere productievolumes, die werden veroorzaakt door de recessie in met name de Nederlandse bouwmarkt. De energieconsumptie per ton tegels is licht gestegen als gevolg van lagere procesefficiëntie.