Onze energie-ambitie

Trias energetica

Mosa werkt volgens de trias energetica:

  1. Beperking van het energieverbruik door beperking van de vraag.
  2. Gebruik van duurzame energiebronnen (bodemwarmte, zonne-energie, wind, etc.).
  3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt (hoog rendement).

Energie-ambitie

Onze ambitie is om in de komende 5 jaar nog eens 10% energiebesparing te realiseren en 50% van de energie uit hernieuwbare bronnen te betrekken, mits dit economisch verantwoord te realiseren is. De afgelopen jaren zijn omvangrijke energiebesparende maatregelen genomen, onder andere de inzet van pinch technology t.b.v. hergebruik van restwarmte uit de snelbrandovens om de branderlucht voor te verwarmen. Eind 2014 is een nieuwe snelbrandoven in de wandtegelfabriek in gebruik genomen, die twee traditionele tunnelbrandovens zal gaan vervangen. Dit zal bijdragen aan een efficiënt productieproces en een verdere reductie van de CO₂-emissies.