waterzuivering-duurzaamheidsverslag-2014-Mosa.jpg

 

Mag het ietsjes minder?

Zorgvuldig omgaan met water

Bij fabricage van keramische tegels wordt water gebruikt tijdens nagenoeg alle processtappen zoals het bereiden van de massa, het persen van de tegels en het kalibreren van het eindproduct. 

Gesloten waterkringloop

De Mosa wandtegelfabriek gebruikt voornamelijk grondwater, terwijl de vloertegelfabriek met leidingwater werkt. Proceswater dat niet verdampt tijdens het drogen en branden van de tegels wordt zoveel mogelijk in gesloten kringlopen gehouden. Zo wordt water van de massabereiding opnieuw gebruikt voor malen en homogeniseren van de massa, waarna het verdampt tijdens het drogen en branden. 

Eigen waterzuivering

Om niet-verdampt proceswater te reinigen wordt in beide Mosa fabrieken gewerkt met een eigen waterzuiveringsinstallatie alvorens het water wordt gespuid naar het gemeentelijk riool. Beide fabrieken voldoen aan het Activiteitenbesluit en Mosa heeft tevens een Wvo-vergunning, waarvoor elk kwartaal watermonsters worden geanalyseerd door een onafhankelijke instantie.

Tabel: Mosa waterverbruik in 2014

  grond-
water
(m³)
leiding-
water
(m³)
inname
totaal
(m³)
inname
relatief
(m³/ton)
afvoer
riool totaal
(m³)
afvoer
riool
relatief
(m³/ton)
aandeel gerecycled/
verdampt
(%)
wandtegels  71.405* 7.289 78.694 1,80 51.534 1,18 34,5
vloertegels 0 36.748 36.748 0,82 10.379 0,23 71,7
totaal* 71.405 44.037 115.442 1,30 61.913 0,70 46,4

* Inclusief huishoudelijk waterverbruik.

Water-actieplan

Onze ambitie is op de korte termijn de hoeveelheid gespuid water zoveel mogelijk te reduceren. In 2020 wil Mosa de situatie bereiken waarin niet-verdampt proceswater volledig wordt hergebruikt in gesloten kringlopen. Met andere woorden: geen lozing op het gemeentelijk riool meer. Dit uiteraard zonder gezondheidsrisico’s voor de medewerkers. Daartoe is een omvangrijk water-actieplan in uitvoering.