tegelresten-duurzaamheidsverslag-2014-Mosa.jpg

 

Hergebruik is het nieuwe nieuw

Hoe Mosa recyclet

Mosa wand- en vloertegels vormen een monolithisch product bestaande uit twee lagen die niet van elkaar gescheiden kunnen worden. De materialen zijn in principe geschikt om opnieuw te worden gebruikt in zowel de biologische als de technologische cyclus. Op dit moment vindt (pre-consumer, post-industrial) recycling bij Mosa plaats door hergebruik van productie-uitval, verwerking van externe secundaire materialen en recycling van Mosa tegelsnijresten afkomstig van bouwplaatsen in Nederland. 

 

Pre-consumer recycling

Productie-uitval, zowel gebrande als ongebrande tegels, wordt vermalen en teruggebracht in het productieproces. De vloertegelfabriek gebruikt alle eigen productie-uitval opnieuw, in de wandtegelfabriek kunnen op dit moment nog niet alle geglazuurde tegelresten opnieuw worden ingezet. Naar verwachting zal dit vanaf 2016 wel het geval zijn. In de wandtegelfabriek wordt verder gebruik gemaakt van secundaire materialen; dit betreft restproducten uit de glas- en steenindustrie. In totaal leidt dit tot 21% pre-consumer recycled content in Mosa vloertegels, met uitzondering van de collecties Softgrip en Globalgrip, die 45% recycled content bevatten. Wandtegels worden geproduceerd met 22% recycled content. 

Cradle to Cradle benadering

De proef met het hergebruiken van productie-uitval past tevens in onze Cradle to Cradle werkwijze. Het streven naar oneindig hergebruik van grondstoffen (“afval is voedsel”) is daarbij een van de speerpunten. Door middel van proeven is al eerder aangetoond dat het technisch mogelijk is om in het huidige productieproces nieuwe Mosa vloertegels te maken met behulp van zogenaamde “slooptegels”, post-consumer materiaal.

 

Als gevolg van de gangbare bevestigings- en sloopmethoden is dit materiaal echter dusdanig verontreinigd dat deze tegels niet voldoen aan de Mosa kwaliteitsstandaard noch aan de Cradle to Cradle eisen voor materiaalzuiverheid. Tegelijk stijgt de interesse vanuit de markt als gevolg van de opkomst van duurzaam bouwen en de EU afvalrichtlijnen 2020. Het oplossen van de vraagstukken van logistiek en verwerkingsmethoden is dan ook iets waar Mosa samen met partners bij betrokken is.

 

Het Cradle to Cradle gevelsysteem van Mosa kent deze problematiek niet. Dit wordt mechanisch bevestigd, waardoor demontage na afloop van de gebruiksduur wél eenvoudig mogelijk is zonder speciaal gereedschap. De materialen kunnen worden gerecycled of opnieuw gebruikt als gevelbekleding. 

Elting-C2C-case-01.jpg

Onze afvalstromen

Afvalstromen worden zoveel mogelijk gescheiden afgevoerd via erkende verwerkers en binnen de Nederlandse wettelijke bepalingen. 

 

Tabel: Mosa afval in 2014

  hergebruik (ton/jaar) inzet brandstof (ton/jaar) storten (ton/jaar)   afvalscheidingsinstallatie (ton/jaar)   verbranden in gecontroleerde omgeving (ton/jaar) totaal (ton/jaar) afval/tegels (ton/ton) 
wandtegels  2.118 0,06 24   2   0,03 2.144 0,05
vloertegels 669 0,03 12   1,16   0,01 682 0,015
totaal 2.787 0,09 36   3,16   0,04 2.826 0,032

Tegelresten inzamelen

Sinds 2012 worden bij wijze van proef Mosa snijresten ingezameld bij geselecteerde bouwprojecten in Nederland: Mosa take back. Veelal zijn dit grootschalige renovatie- en nieuwbouwprojecten. Zo doen Mosa en haar bouwpartners samen kennis op over hoe dit optimaal georganiseerd kan worden. Het ingezamelde materiaal wordt opnieuw ingezet in de Mosa productie. Belangrijk hierbij is dat alleen Mosa tegelresten kunnen worden teruggenomen, omdat onze grondstoffen voldoen aan zeer strikte eisen en geen schadelijke stoffen bevatten. Verder mogen er nagenoeg geen verontreinigingen zoals bijvoorbeeld lijm, gips, cement of beton tussen de resten zitten. Dit geeft kwaliteitsrisico’s tijdens de productie.