fabriek-duurzaamheidsverslag-2014-Mosa-11.jpg

 

Er hangt iets in de lucht

Emissies reduceren

Emissies naar de lucht kunnen worden onderscheiden in verbrandingsemissies (CO, CO₂ en NOₓ), procesemissies, gerelateerd aan keramische producten (HF, HCI, SO en SO₂) en stof. Mosa zorgt ervoor dat deze emissies ruimschoots binnen de wettelijke normen blijven. Ons doel is om emissies naar de atmosfeer zoveel mogelijk te beperken. In de laatste 8 jaar zijn de CO₂-emissies met 48% gereduceerd. De emissie van fijnstof is zelfs met 91% gedaald. 

Verbeteren energie-efficiëntie

Mosa doet mee aan de meerjarenafspraken (MJA3) met de Nederlandse overheid, die verbetering van de energie-efficiëntie in de industrie tot doel hebben. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het behalen van 20% CO₂-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Nederlandse Energieakkoord. 

 

Tabel: verbrandingsemissies in 2014

  CO
(ton)
CO/kg tegels
(kg/kg)
wandtegels 19.600  0,45
vloertegels 13.700  0,30
totaal 33.300  0,38

Compenseren CO₂

Verder is Mosa deelnemer aan de Europese emissiehandel; onze CO₂-emissies worden daartoe geverifieerd door de NEA (Nederlandse Emissie Autoriteit).

 

Door het gebruik van groene stroomcertificaten met garantie van oorsprong draagt ons elektriciteitsverbruik niet bij aan de CO₂-emissies. Daarnaast compenseren wij op vrijwillige basis 5% van de CO₂-uitstoot van onze fabrieken via Silver Standard, zogenaamde offset-certificaten.