fabriek-duurzaamheidsverslag-2014-Mosa-12.jpg

 

Over dit duurzaamheidsverslag

Mosa Duurzaamheidsverslag 2014

Het Mosa duurzaamheidsverslag 2014 werd gepubliceerd op 1 november 2015. We doen verslag overeenkomstig GRI G4-rapportagerichtlijn, niveau Core. Op basis van gesprekken met klanten en stakeholders, samen met een interne beoordeling van prioriteiten, zijn aspecten geïnventariseerd die relevant zijn voor de Mosa duurzaamheidsambities. Deze onderwerpen worden in dit verslag gepresenteerd. Het is de intentie om voor een volgend verslag een grondige materialiteitsanalyse uit te voeren met een groep stakeholders.

Het verslag is nog niet als geheel geverifieerd door een onafhankelijke derde partij. Enkele gegevens zijn wel al extern gecontroleerd, namelijk:

  • Data betreffende energieverbruik en CO₂-emissies die worden gerapporteerd in de meerjarenafspraken met de overheid (MJA).
  • Data die extern wordt getoetst zoals emissies naar de lucht, waterverbruik en afval, die worden gebruikt in het elektronisch milieujaarverslag dat voor het bevoegd gezag bij de gemeente Maastricht (Wabo) en het Waterschap (Wtw) is bestemd.
  • Data die geverifieerd zijn door EPEA en het Cradle to Cradle Products Innovation Institute in het kader van de Cradle to Cradle certificering.

De overige informatie maakt deel uit van de reguliere plannings- en controlecyclus. De gegevens zijn verzameld door verantwoordelijke functionarissen van de afdelingen Finance, KAM, Human Resources, Productie en Inkoop. Dit verslag is gelezen en geaccordeerd door de stuurgroep Duurzaamheid van Mosa, bestaande uit de heren C.J.I. Veraart (CEO Mosa), G.J.F.R. Geuskens (Marketing Directeur) en J.J.M. Laumans (Directeur Productie en Technologie). Het verslag is samengesteld door D.H. van der Weele (Manager Duurzaamheid).