Van groene stroom tot afvalwater

Verantwoorde productie

Bij de productie van Mosa tegels worden verschillende bedrijfseigen technologieën toegepast. Energie- en waterbeheer spelen daarbij steeds een grote rol. 

100% groen

Het produceren van keramische tegels is een energie-intensief proces. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de vereiste hoge oventemperaturen. Om deze te bereiken maakt Mosa gebruik van aardgas als thermische energiedrager. Wat betreft het energiemanagement werken we volgens de trias energetica. De laatste jaren zijn door middel van diverse projecten flinke energiebesparingen gerealiseerd. Op dit moment maakt Mosa al gebruik van 100% ‘groene stroom’. Onze ambitie is om in 2020 de transitie naar duurzame energiebronnen zoveel mogelijk te hebben doorgevoerd.

 

Benieuwd hoeveel energie Mosa in 2014 verbruikte?

lees meer

Waar blijft het water?

In nagenoeg alle fasen van het productieproces wordt water gebruikt, zowel bij de massa- en glazuurbereiding, bij het persen van de tegels als bij het kalibreren van het eindproduct. Al het afvalwater wordt op eigen terrein gezuiverd alvorens te worden geloosd.

 

De perswaterkringloop in de wandtegelfabriek is sinds 2010 gesloten. Onze ambitie is om in 2020 alleen nog water te verdampen of her te gebruiken in gesloten systemen. Afvoer van water via het openbare riool behoort dan tot het verleden. 

 

Het waterverbruik van 2014 in cijfers.

lees meer