Uitstekende milieuprestaties

Wat tijd over duurzaamheid zegt

Mosa meet de milieu-impact van de wand- en vloertegels via de levenscyclus analyse (LCA). Met de resultaten kunnen we onze inspanningen richting geven en onze klanten onafhankelijk geverifieerde informatie aanreiken om voor de meest duurzame tegel te kiezen. 

 

Duurzaamheid.jpg

Cradle to Grave analyse

De levenscyclusanalyse (LCA) is het uitgangspunt bij de bepaling van materiaalgebonden milieu-impact. In de Mosa LCA worden alle levensfasen van een wand- of vloertegel meegenomen. Van grondstofwinning, productie, transport, installatie, gebruik en onderhoud tot en met de hergebruik- en afvalfase. Kortom: een ‘Cradle to Grave’ analyse van ons product, berekend volgens de Europese standaard EN 15804. De LCA resultaten worden samengevat in een EPD (Environmental Product Declaration), die weer kan worden opgenomen in databases voor duurzame materialen. 

 

Lange levensduur

De factor tijd heeft grote invloed op de duurzaamheidsprestaties omdat de milieubelasting over de totale gebruiksduur van het product wordt verspreid. Technisch gezien is de levensduur van een keramische tegel oneindig. De nieuwe Europese richtlijn (Product Category Rule) voor tegels, vastgesteld door CET (European Ceramic Tile Manufacturers’ Federation), stelt de levensduur op 50 jaar. 

Plaats in databases wereldwijd

De uiteindelijke milieuprestatie wordt op gebouwniveau vastgesteld omdat het bij bouwproducten zeer zinvol is de producten in de toepassing te beschouwen. In steeds meer landen zijn de LCA-gegevens van Mosa tegels opgenomen in databases van duurzame bouwmaterialen, die worden gebruikt als basis voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen. 

 

Gunstig milieuprofiel

Soms is zo’n LCA-berekening nodig voor een vrijwillig gebouwlabel zoals LEED, BREEAM of DGNB, soms voor een wettelijk verplichte milieuprestatieberekening, bijvoorbeeld in het Nederlandse Bouwbesluit. Door het eco-effectieve productieproces, de zeer lange levensduur en de productie dichtbij belangrijke Europese markten hebben de Mosa tegels een gunstig milieuprofiel.