Basisprincipes Cradle to Cradle

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle, het concept van chemicus Michael Braungart en architect William McDonough, is gebaseerd op drie principes: behoud van grondstoffen (“afval is voedsel”), inzet van hernieuwbare energie en het bevorderen van diversiteit. In plaats van het optimaliseren van lineaire goederenstromen en bestaande productiemethoden (“minder slecht”), wordt er in Cradle to Cradle gezocht naar herontwerp van proces en product (“eco-effectief”).

Doel en certificering

Doel van het Cradle to Cradle concept is om de kwaliteit van producten te verbeteren zodat deze extra meerwaarde voor de gebruiker hebben, geen risico vormen voor wie ermee in aanraking komt en zowel economisch als ecologisch winstgevend zijn. Bij de productcertificering worden vijf aspecten beoordeeld: grondstoffen en recyclingpotentieel van een product, gebruik van hernieuwbare energie, waterbeheer en sociale rechtvaardigheid. 

Duurzaam handelen en ondernemen is een van de kernwaarden van Mosa. Vanuit deze gedachte is Mosa er in geslaagd om als eerste keramisch tegelbedrijf ter wereld tegels te produceren die Cradle to Cradle gecertificeerd zijn.

meer over C2C op mosa.nl