medewerker-duurzaamheidsverslag-2014-Mosa.jpg

 

Ruimte voor groei

Studie- en stageprogramma

Mosa heeft een uitgebreid studie- en stageprogramma voor zowel medewerkers als externe studenten. In het verslagjaar 2014 hebben rond de 225 medewerkers aan een of meerdere opleidingen en/of trainingen deelgenomen. 

VAPRO-opleiding

Binnen de productie namen de VAPRO-opleidingen (opleiding tot gediplomeerd procesoperator) de belangrijkste plaats in en namen 60 medewerkers deel aan de opleiding VAPRO A, VAPRO B of VAPRO C. 

 

Stageplekken

Mosa heeft aan 43 MBO- en HBO-studenten de mogelijkheid geboden om aan hun “Beroeps Praktijk Vorming” (BPV) of aan hun minor invulling te geven. Ook heeft Mosa 11 stageplaatsen beschikbaar gesteld voor 16-18 jarige studenten van de BOL-opleiding VAPRO A, B en C aan het Arcus College in Heerlen. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg, een samenwerkingsverband tussen VAPRO vakopleiding procesindustrie, kenniscentrum PMLF en de regionale opleidingscentra Leeuwenborgh en Arcus. Gezien de positieve ervaringen zal Mosa voor deze doelgroep ook in 2015 stageplaatsen beschikbaar blijven stellen.  

TRIMosa

In de wand- en vloertegelfabrieken is Mosa in 2012 gestart met TRIMosa. Dit trainingszorgsysteem heeft de volgende doelen:

  • Kennis en kunde binnen Mosa borgen en delen.
  • Machines op een uniforme, verantwoorde en veilige wijze bedienen.
  • Stimuleren van optimale productkwaliteit en -kwantiteit.
  • Flexibele inzetbaarheid over afdelingen.

TRIMosa werkt via vrijwillige schrijversteams van operators en teamleiders die informele en formele kennis verzamelen en omzetten in kennismodules en werkinstructies. Deze worden gedeeld via een online database die wordt gebruikt voor training en ontwikkeling. Het project boekt goede resultaten en creëert enthousiasme en grote betrokkenheid bij de schrijversteams. Dit zorgt voor draagvlak onder alle medewerkers. Inmiddels is een groot aantal afdelingen bezig met schrijven en is de stuurgroep TRIMosa gestart met de ontwikkeling van een bijbehorend opleidingsplan en een beheersplan.