Local-for-local benadering

Mosa’s personeelsbeleid

Als grootste industriële werkgever in Maastricht voelt Mosa een natuurlijke verplichting om de kennis, de inzetbaarheid en het welzijn van haar werknemers in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Dit geldt ook voor onze toeleveranciers en partners in de regio Zuid-Limburg. Last but not least is ook het welzijn van onze buurtgenoten een belangrijke factor. Het is Mosa’s stellige overtuiging dat deze ‘local-for-local’ benadering voordelen biedt in zowel commercieel als sociaal aspect, en inmiddels is bewezen dat het werkt.

Personeelsbestand, opgedeeld naar geslacht

593 FTE’s

Bij Mosa werken ruim 600 mensen met 15 nationaliteiten; 90% van de werknemers werkt in Nederland. Gemiddeld werkten er 593 FTE’s bij Mosa in 2014. Ongeveer 80% van het personeel komt uit de regio Zuid-Limburg. Mosa heeft een ondernemingsraad met vertegenwoordigers uit alle geledingen van het bedrijf. Mosa heeft een eigen CAO, waar 72% van het personeel onder valt. Ook is er een eigen pensioenplan voor het personeel.

 

Tabel: personeelsverloop 2014

  Nederland buitenland totaal
in dienst 36 11 47
uit dienst 35 10 45

 

Speerpunten beleid

Het beleid ten aanzien van onze medewerkers is er steeds op gericht een veilige, gezonde en aangename werkomgeving te creëren:

  • waar iedereen weet wat de gemeenschappelijke doelstellingen zijn;
  • waar ruimte is voor ontplooiing;
  • waar het nemen van initiatieven bevorderd wordt;
  • waar iedereen elkaar helpt om de gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken.

 

 Tabel: totaal aantal werknemers op contractbasis

(op 31 december 2014)

  contract
onbepaalde tijd
contract
bepaalde tijd
inleenpersoneel zelfstandig
Koninklijke Mosa bv 521 64 23 9
Mosa Systems 8 0 0 0
Mosa USA 7 0 0 0
totaal 536 64 23 9

Loyaliteit en communicatie

Mosa en haar personeel zijn zeer loyaal jegens elkaar, hetgeen wordt onderstreept door de relatief hoge gemiddelde lengte van het dienstverband: 13,2 dienstjaren per medewerker. Om alle medewerkers en belanghebbenden te informeren over actuele ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van persoonlijke bijeenkomsten, het personeelsblad Mosa Magazine, intranet en nieuwsbrieven per email.

 

Tabel: personeelsbestand per land

(op 31 december 2014)

Nederland 559
Verenigd Koninkrijk 8
Duitsland 24
België 3
Frankrijk 12
Oostenrijk 2
Zwitserland 5
Zweden 1
Italië 2
Verenigde Staten 7
totaal 623