»
 
 
2014\ Duurzaamheidsverslag
Vloer
Wand
2014\ Duurzaamheidsverslag
Driedubbel
Duurzaam
1\ Mosa’s duurzaamheidsstrategie

Drie pijlers,

samen 

één 

duurzaamheids­strategie

Duurzaam ontwerp. Verantwoorde productie. Gezonde mensen. Dat zijn de drie pijlers waar duurzaamheid bij Mosa om draait. Het Cradle to Cradle concept vormt hierbij onze leidraad. Een positieve en integrale aanpak die inspireert tot innovatie.
» lees meer over Cradle to Cradle

1.1\ Mosa legt de lat hoog

De Cradle to Cradle criteria zijn veel strenger dan de gangbare milieuwetgeving. Mosa houdt dus wel van een uitdaging. We ontwikkelen niet alleen speciale recepturen voor onze tegels maar zijn ook bezig met recycling. De materiaalkringloop in onze fabrieken is nagenoeg gesloten.
» ontdek hoe wij duurzaam ontwerpen

1.2\ Van groene stroom tot afvalwater

Voor de productie van keramische tegels zijn hoge oventemperaturen en een behoorlijke hoeveelheid water nodig. Zowel op energie- als op watergebied werkt Mosa aan besparingen en slimme oplossingen. Zo gebruiken we 100% groene stroom en zuiveren we water op eigen terrein.
» lees meer over verantwoorde productie

1.3\ Oog voor mensen

Mosa zet hoog in op gezondheid en veiligheid. Niet alleen als het gaat om medewerkers, maar ook voor omwonenden en mensen die in aanraking komen met onze tegels.
» meer over de menskant van duurzaamheid
CASE\ Tweewaters

Duurzaam

heid:

van containerbegrip

naar 

holistische aanpak

Een ambitieus masterplan maakte van een desolaat gebied in Leuven een dynamische stadswijk. Het Europese demonstratieproject is zo bijzonder dat de appartementen gewild zijn, en dat terwijl Belgen altijd zo prat gaan op zelf bouwen. Een Mosa tegel zorgde er voor verbinding en rust.
» bekijk de case Tweewaters
Praktische duurzaamheid

Praktische 

duurzaamheid

Vloer
Wand


1\ grondstoffen
Mosa gebruikt naast reguliere grondstoffen ook secundaire grondstoffen. Zo geven we bijvoorbeeld afval uit de glas- en steenindustrie een tweede leven.
verantwoorde
grondstoffen
opslag
85% van onze grondstoffen zijn afkomstig uit de regio, wat betekent dat ze minder kilometers afleggen. Hierdoor is de CO₂ uitstoot al gauw zo’n 25 tot 40% lager.
minder CO₂
uitstoot
Het restwater dat overblijft na de massabereiding wordt later in het proces opnieuw gebruikt, waarna het verdampt.
hergebruik
water
De duurzame energie die Mosa gebruikt tijdens het productie-
proces wordt gegenereerd door waterkrachtcentrales. Het totale percentage hernieuwbare energie is ruim 31%.
31% hernieuw-
bare energie
2\ massabereiding
mixen
malen
mengen
drogen
Het water dat na deze stap van het productieproces overblijft gaat naar de eigen waterzuiveringsinstallatie. Het zuiveringsslib wordt opnieuw verwerkt, namelijk in tegels.
water
zuiveren
Het restwater dat overblijft na de massabereiding wordt later in het proces opnieuw gebruikt, waarna het verdampt tijdens het drogen en branden.
hergebruik
water
De pigmenten die Mosa gebruikt bevatten geen lood, kwik, cadmium of andere schadelijke stoffen.
schone
pigmenten
Tijdens het productieproces wordt 100% duurzame elektriciteit gebruikt, die gegenereerd wordt door waterkrachtcentrales.
100%
duurzaam
Door de waterkringloop te sluiten is de hoeveelheid water die in totaal moet worden opgepompt met ruim 60% verminderd.
60% minder
water
3\ persen
persen
Uiteraard wordt productie uitval geminimaliseerd waar mogelijk. Tegels die niet aan de hoge kwaliteitseisen voldoen worden opnieuw gebruikt in het productieproces.
productie uitval
hergebruiken
Ons doel is om zo weinig mogelijk productie uitval te realiseren. Gebeurt dit toch, dan maken we van de tegels weer nieuwe grondstoffen.
hergebruik
productie uitval
Mosa hergebruikt de restwarmte uit de snelbrandovens om de branderlucht voor te verwarmen. Dit levert een energiebesparing van 5% op.
5% energie-
besparing
Uiteraard wordt productie uitval geminimaliseerd waar mogelijk. Tegels die niet aan de hoge kwaliteitseisen voldoen worden opnieuw gebruikt in het productieproces.
Productie afval
recyclen
Door de restwarmte die bij deze stap vrijkomt opnieuw te gebruiken bespaart Mosa zo’n 5% energie.
restwarmte
benutten
4\ sinterenbiscuit branden, 5\ rectificerenglazuren
sinterenbiscuit branden
rectificeren
glazuren

glazuur branden
Ons doel is om zo weinig mogelijk productie uitval te realiseren. Gebeurt dit toch, dan maken we van de tegels weer nieuwe grondstoffen.
hergebruik
productie uitval
De pigmenten die Mosa gebruikt voor het maken van glazuur bevatten geen lood, kwik, cadmium of andere schadelijke stoffen.
schone
pigmenten
Door de restwarmte die bij deze stap vrijkomt opnieuw te gebruiken bespaart Mosa zo’n 5% energie.
hergebruik
restwarmte
Het water dat na het rectificeren overblijft wordt elders in het productieproces opnieuw gebruikt.
water
hergebruiken
Het water dat na deze stap van het productie­proces overblijft gaat naar Mosa’s eigen water­zuiverings­installatie. Het zuiverings­slib wordt opnieuw verwerkt, namelijk in tegels.
water
zuiveren
Het glazuurafval van Mosa wordt opnieuw gebruikt, namelijk als grondstof voor de cementindustrie.
recycling
glazuurafval
6\ eindcontrole
eindcontrole
verpakken
vervoer
Dankzij de natuurlijke grondstoffen zijn Mosa tegels recyclebaar. Tegels die niet door de strenge eindcontrole komen worden vermalen en opnieuw gebruikt in het productieproces.
strenge
eindcontrole
De verpakkingen van Mosa tegels zijn gemaakt van 100% gerecycled karton.
groene
verpakkingen
Doordat de belangrijkste markten op korte transportafstand van de fabriek in Maastricht liggen creëert Mosa een lagere CO₂ emissie.
minder CO₂
CASE\ Park 20 | 20

Duurzaam én

commerc

ieel haalbaar bouwen?

Ja, 

dat kan.

Neem Park 20 | 20, een bijzonder bedrijvenpark. De gebouwen zijn er gezond en slim. Flexibel gebouwd met materialen die herbruikbaar zijn. We zijn trots om deel uit te maken van dit project, dat wereldwijd een voorloper is.
» bekijk de case Park 20 | 20
2\ Duurzame tegels ontwerpen

Cradle to 

Cradle

vraagt 

om durf en visie

Bij Mosa zoeken we dagelijks de grenzen van de keramische technologie op. Uiteraard zonder kwaliteit en topdesign uit het oog te verliezen. En met succes. We zijn namelijk het enige tegelbedrijf ter wereld met een Cradle to Cradle certificaat. Dit maakt Mosa tegels gewoonweg bijzonder.

2.1\ Uitstekende milieuprestaties

Tijd speelt een grote rol bij het bepalen van de duurzaamheidsprestaties van een product. Laat deze factor nu net in ons voordeel zijn dankzij de lange levensduur van Mosa tegels.
» nieuwsgierig wat tijd over duurzaamheid zegt?

2.2\ Zorgvuldig gekozen grondstoffen

Zuivere grondstoffen uit de regio vormen de basis van onze producten. Puur, veilig en met een lage milieu-impact. ISO gecertificeerde leveranciers hebben bij Mosa uiteraard een streepje voor.
» ontdek hoe wij duurzaam inkopen

2.3\ Duurzame gebouwen creëren

Naast tegels ontwikkelt Mosa ook bouwoplossingen in keramiek. Bijvoorbeeld een Cradle to Cradle gevelsysteem. Maar wat zegt dat over onze ambitie?
» lees meer over functionele integratie


2.4\ Delen = vermenigvuldigen

Mosa deelt haar kennis van duurzaamheid met de wereld, maar leert ook graag van anderen. Dit doen we in verschillende vormen: van seminar tot nascholing en van fabrieksrondleiding tot personeelsblad.
» ontdek hoe wij kennis delen
3\ Verantwoorde productie

Verant

woord produceren

betekent 

voortdurend innoveren

Of het nou om energie of water gaat, Mosa probeert telkens weer nieuwe ideeën uit om het verbruik te verlagen. Daarnaast willen we emissies naar de lucht reduceren en ambiëren we recycling naar een hoger niveau te tillen. Kortom, wij zetten ons elke dag opnieuw in voor een nog duurzamer productieproces.

3.1\ Onze energie-ambitie

Mosa werkt volgens de trias energetica. Dit is een soort drietrapsraket om een zo duurzaam mogelijke energievoorziening te bereiken. Onze ambitie is om op de middellange termijn 10% energiebesparing te realiseren en 50% van de energie uit hernieuwbare bronnen te halen.
» ontdek de trias energetica

3.2\ Van klei naar tegel

Mosa koopt de beste natuurlijke grondstoffen in. Maar hoe maak je daar designtegels van? Het antwoord daarop is nog niet zo eenvoudig. Zo is het proces voor het maken van een vloertegel weer heel anders dan voor een wandtegel.
» lees meer over productieprocessen

3.3\ Van hoog naar laag

De gecertificeerde duurzame energie die Mosa verbruikt wordt gegenereerd door waterkrachtcentrales. Door de hoge temperaturen die nodig zijn voor het brandproces is het een energie-intensief proces. Dit wordt echter gecompenseerd door de lange levensduur van de tegels.
» bekijk het energieverbruik van 2014

3.4\ Er hangt iets in de lucht

Verbrandingsemissies. Procesemissies. Stof. Mosa probeert emissies naar de lucht zoveel mogelijk te beperken. En met succes! Gedurende de laatste acht jaar verlaagde Mosa de CO₂-emissie met 48% en de emissie van fijnstof met 91%.
» lees meer over emissies

3.5\ Mag het ietsje minder?

Water is onmisbaar in ons productieproces. Een omvangrijk water-actieplan moet in de toekomst zorgen voor volledig hergebruik in gesloten kringlopen. Maar ook nu zijn we al goed bezig. De proceswaterkringloop in de wandtegelfabriek is gesloten. Het water dat nog wel in het riool belandt, reinigen we in onze eigen waterzuiveringsinstallaties.
» bekijk interessante waterfeitjes

3.6\ Hergebruik is het nieuwe nieuw

Oneindig hergebruik van grondstoffen is een van de speerpunten van de Cradle to Cradle werkwijze. Daarom recyclet Mosa productie-uitval en tegelsnijresten. Onze tegels bevatten minstens 21% pre-consumer recycled content. We werken nog aan een plan om ook gebruikte tegels te recyclen.
» leer ons recyclingbeleid kennen
CASE\ Een tweede leven voor tegelresten

Snijresten: 

geen afval

maar 

grondstof.

Alle kleine beetjes helpen. Ook als het om duurzaamheid gaat. Daarom zamelt een groep betrokken tegelzetters snijresten van Mosa tegels in voor hergebruik. Dit onder de naam Take Back project. Stukadoors- en afbouwbedrijf Elting was meteen enthousiast. Zij helpen Mosa om afval weer nuttig te maken.
» zo wordt afval weer nuttig
4\ Goed werkgeverschap

Het geheim van

goed 

werkgeverschap

Mosa is de grootste industriële werkgever van Maastricht. Dit brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. We bieden mensen een fijne baan in een gezonde en veilige werkomgeving, met ruimte voor ontplooiing.

4.1\ Local-for-local benadering

De manier waarop Mosa omgaat met haar personeel werpt vruchten af, zowel op commercieel als op sociaal gebied. Niet voor niets ligt de gemiddelde duur van een dienstverband relatief hoog. In totaal werken er 600 mensen bij Mosa, waarvan 80% uit Zuid-Limburg komt.
» ontdek ons personeelsbeleid

4.2\ Ruimte voor persoonlijke groei

We geven niet alleen onze medewerkers de kans om zich te ontwikkelen en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Mosa biedt ook ruimte aan studenten van verschillende opleidingen om praktijkervaring op te doen.
» bekijk de interne opleidingskansen

4.3\ Veilig werken, laag verzuim

Mosa vindt goede werkomstandigheden belangrijk. We hebben een eigen beleidsverklaring over kwaliteit, arbeid en milieu en een programma voor verbetering van veiligheid en werkomstandigheden. Het veiligheidsreglement maakt deel uit van de CAO en er is een interne bewustwordingscampagne: ‘Mosa. Safe.’.
» lees meer over veiligheid op de werkvloer
5\ Mosa bedrijfspaspoort

Wat maakt

ons 

tot wie wij zijn?

Mosa is van oorsprong een Nederlands bedrijf, maar heeft inmiddels de internationale markt veroverd. De onderneming wordt gekenmerkt door vier kernwaarden, die verweven zijn in dagelijkse werkzaamheden. Dit leverde in 2014 een aantal mooie hoogtepunten op.

5.1\ Dutch design met internationaal tintje

Mosa is een zelfstandig bedrijf dat onderscheidende tegelconcepten maakt voor professionals in de bouwmarkt. De productie vindt al meer dan 130 jaar plaats in Nederland. Van daaruit vinden de tegels hun weg naar 50 landen op vier continenten.
» bekijk ons bedrijfsprofiel

5.2\ Richtinggevende kernwaarden

Bij Mosa hanteren we drie kernwaarden die richting geven aan ons bedrijf: duurzaamheid, design en functionaliteit. Ze zijn authentiek en intrinsiek, en daardoor fundamenteel verankerd.
» lees meer over onze kernwaarden

5.3\ Voet aan de grond in 50 landen

Nederland en Noordwest-Europa zijn de belangrijkste markten voor Mosa. Mosa is echter in meer dan 50 landen goed vertegenwoordigd. Zowel door middel van eigen vestigingen als door agenten en distributeurs.
» ontdek ons internationale karakter

5.4\ Bewezen duurzaam

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het beleid van Mosa. We kunnen dit natuurlijk wel van de daken schreeuwen, maar eigenlijk zeggen de vele duurzaamheidscertificeringen die wij ontvingen genoeg.
» bekijk onze certificaten

5.5\ 2014, het jaar van…

Er gebeurde van alles in 2014, zowel op het gebied van duurzaamheid als op andere vlakken. Zo viel Mosa drie keer in de prijzen, maakten we een nieuwe stap op de Amerikaanse markt en werd de wandtegelfabriek uitgerust met energiebesparende ovens.
» ontdek de hoogtepunten
Mosa geschiedenis
«
»

Mosa, 

een bedrijf

met rijke 

historie

1883

Mosa wordt opgericht door Louis Regout

Louis is de zoon van Petrus Regout, grondlegger van de huidige Maastrichtse keramische industrie. Louis kwam dus uit een echte ondernemersfamilie.

 

1957

Opening Vloertegelfabriek

Op 30 december 1957 wordt de Mosa vloertegelfabriek in Limmel plechtig ingezegend.

1972 – 1995

Mosa in andere handen

Als de laatste Regout afscheid neemt wordt Mosa onderdeel van de Thyssen Bornemisa Group. In 1975 werd Mosa verkocht aan DSM. 10 jaar later komt het bedrijf in handen van het Engelse Redland, dat Mosa in 1991 verkoopt aan de France Alfa holding. Zo wordt Mosa onderdeel van de Italiaanse Fin Riwal Groep.

1983

100-jarig bestaan

Mosa viert haar 100-jarig bestaansfeest. Het predikaat “Koninklijk”, verleend door Hare Majesteit Koningin Beatrix, wordt feestelijk overgedragen door de Gouverneur van Limburg.

 

 

1995

Afsplitsing Mosa Porselein NV

De porseleinfabriek wordt losgekoppeld van de tegelbedrijven en gaat onder een eigen naam en identiteit verder. De activiteiten worden in 2004 gestaakt.

1996

ISO 9001 norm

Mosa is gecertificeerd conform de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 wordt door Mosa gebruikt om te voldoen aan eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eigen eisen.

1997

Verzelfstandiging Koninklijke Mosa BV

Na 25 jaar wordt Mosa weer verzelfstandigd door een consortium van drie Nederlandse participatiemaatschappijen.

2005

Nieuwe groeistrategie

Investeringsmaatschappij Egeria wordt meerderheidsaandeelhouder. De zelfstandigheid van Mosa en de succesvolle groeistrategie met een focus design, innovatie, flexibiliteit blijven gehandhaafd.

 

2006

Opening XXL-Fabriek

De vloertegelfabriek wordt flink uitgebreid met een complete productielijn voor tegels in XXL formaat.

 

2007

Start duurzaamheidsstrategie

In 2007 vindt de allereerste Cradle to Cradle conferentie plaats in Maastricht, waar onder andere Michael Braungart en William McDonough spreken. Mosa laat zich inspireren en implementeert een duurzaamheidsstrategie.

2007

ISO 14001 norm

Ook het milieubeheer is volgens de internationale norm ISO 14001 georganiseerd. Het bijbehorende certificaat ontvangt Mosa een jaar later.

2008

Koninklijke Mosa 125 jaar

Mosa bestaat al 125 jaar en opereert nog steeds vanuit Maastricht, waar het ooit allemaal begon.

 

2009

Cradle to Cradle certificaten tegels

Mosa is de eerste keramische tegelfabriek ter wereld die zich Cradle to Cradle gecertificeerd mag noemen. De hele collectie ongeglazuurde vloertegels krijgt het basiscertificaat en de collectie glanzende wandtegels zelfs het Silver certificaat.

2010

Oprichting Mosa Facades en Mosa Systems

Mosa Facades en Mosa Sytems worden toegevoegd van de Mosa Groep. Bij Mosa Facades ligt de focus op gevelsystemen, terwijl Mosa Systems gespecialiseerd is in vloersystemen met een keramische afwerking.

 

2010

Cradle to Cradle Silver

Na een proces van drie jaar krijgt vrijwel het volledige productassortiment van Mosa het Cradle to Cradle Silver certificaat.

 

2011

Mosa Cradle to Cradle bedrijf

Mosa tekent het organisational charter, waarin het streven om Cradle to Cradle verder te implementeren binnen producten en processen van het bedrijf is vastgelegd. Daardoor ontvangt Mosa het label Cradle to Cradle Charter Organisation.

 

2011

Opening Mosa Flagship Store Amsterdam (NL)

Speciaal voor architecten en opdrachtgevers heeft Mosa een Architectural Centre ingericht. In de inspirerende ruimte is de totale tegelcollectie voor wanden, vloeren en gevels ondergebracht. De laatste innovaties en de nieuwste producten worden er gepresenteerd.

2012

Opening Mosa Flagship Store Frankfurt (D)

De Mosa Flagship Store in Frankfurt am Main is de twaalfde Mosa-showroom in Duitsland. Architecten en ontwerpers kunnen er inspiratie opdoen en terecht met technische vragen.

2013

Cradle to Cradle gevelsysteem

Mosa Facades ontvangt het Cradle to Cradle Silver certificaat voor een compleet geventileerde systeemgevel met Mosa geveltegels. Passend bij de hedendaagse en de toekomstige standaard voor duurzaam bouwen.

 

2013

Opening Mosa magazijn Beek

Het nieuwe distributiecentrum heeft een innovatief logistiek systeem waarmee zelfs kleine orders efficiënt afgehandeld worden. Het magazijn is 24.000 m2 groot en biedt ruimte aan 30.000 pallets.

 

2013

Opening Mosa Flagship Store London (UK)

Tijdens het London Design Festival opent Mosa de deuren van de Flagship Store in Clerkenwell. Deze wijk is het kloppend hart van de designwereld in Londen.

2014

Cradle to Cradle Innovator of the Year Award

Mosa wordt door het Amerikaanse Cradle to Cradle® Products Innovation Institute uitgeroepen tot Innovator of the Year. Tijdens de Innovation Celebration in New York ontvangt Mosa de prestigieuze Innovation Award.

2014

Opening Mosa Flagship Store Maastricht

In één van de oude fabriekshallen in Maastricht kunnen designliefhebbers, klussers, huizenkopers of - verbouwers en andere geïnteresseerden kennismaken met de tegelcollecties van Mosa.

 

 
  2014\ Cijfers

  99% 

  van de collectie is

  Cradle 

  to Cradle gecertificeerd

  +

   

   

   

   

   

   


  » Mosa bedrijfspaspoort
6\ Toekomstvisie

We blikken

terug 

en kijken vooruit

Als CEO van Koninklijke Mosa is de blik van Remon Veraart gericht op de toekomst. Uiteraard zonder hierbij voorbij te gaan aan de rijke geschiedenis van het bedrijf. Ook de komende jaren is er een belangrijke rol weggelegd voor duurzaamheid.
» lees de toekomstvisie van Remon Veraart