Cradle to Cradle®

Duurzaam handelen en ondernemen is een van de kernwaarden van Mosa. Vanuit deze gedachte is Mosa er in geslaagd om als eerste keramisch tegelbedrijf ter wereld tegels te produceren die Cradle to Cradle gecertificeerd zijn.

 

> Mosa en duurzaamheid

> Mosa LEED en Mosa BREEAM

» ga naar www.c2ccertified.org

Wat is Cradle to Cradle?

In Cradle to Cradle bestaat er, net als in de natuur, geen afval, geen schaarste en zijn er geen beperkingen. Het is een design concept, dat uitgaat van onbeperkt hergebruik van grondstoffen ('afval is voedsel'), gebruik van hernieuwbare energie en het stimuleren van diversiteit. Het doel is om een nieuwe industriële revolutie op gang te brengen die ervoor zorgt dat het maken van dingen een positieve uitwerking heeft op de samenleving, de economie en onze planeet.

 

Cradle to Cradle is ontwikkeld door Prof. Michael Braungart (EPEA) en Architect William McDonough (MBDC) en is inmiddels een bekend duurzaamheidsconcept. In 2011 werd het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) opgericht, dat de Cradle to Cradle productstandaard beheert. Het Instituut, dat zetelt in San Francisco, wordt geleid door een onafhankelijk bestuur.

Cradle to Cradle V3.0 certificaten

Mosa heeft Cradle to Cradle Silver certificaten voor nagenoeg alle wand- en vloertegels. Deze  zijn volgens de vernieuwde versie 3.0 standaard gecertificeerd, waarbij de eisen voor alle vijf aspecten zijn uitgebreid en verzwaard. Op de certificaten zijn ook de (schaarse) uitzonderingen te vinden die niet zijn gecertificeerd. Dit betreft tegels voorzien van niet-keramische elementen zoals LED's, enkele specifieke kleuren en de Kho Liang Ie collectie. 

WTF_04.jpg

 

Cradle to Cradle introductiefilm

Cradle to Cradle bij Mosa

In het Cradle to Cradle-programma worden producten beoordeeld volgens vijf aspecten: zuiverheid van grondstoffen, recycling, energie- en waterbeheer en sociale omstandigheden. 

 

Zuivere grondstoffen

De basis van Cradle to Cradle is het gebruik van zuivere grondstoffen, die geen schade opleveren voor het milieu of voor de menselijke gezondheid. Hoofdbestanddelen van tegels zijn klei en zand; natuurlijke  ingrediënten, in overvloed aanwezig in de natuur. De samenstelling van onze tegels is tot op ppm-niveau geanalyseerd. Er zijn geen giftige stoffen als lood, kwik en cadmium toegevoegd aan Mosa tegels. En er is geen emissie van schadelijke stoffen tijdens en na de lange gebruiksduur; onze tegels zijn dan ook 'VOC free'.

 

Optimale recycling

Is het product geschikt voor (onbeperkt) hergebruik? En worden producten daadwerkelijk gerecycled? Dit zijn de punten waar het bij Cradle to Cradle om gaat. Door het gebruik van zuivere grondstoffen, is meteen de eerste vraag positief beantwoord. Aan het tweede aspect werkt Mosa door productieafval opnieuw te gebruiken, secundaire grondstoffen te verwerken en snijresten van tegels in te zamelen bij grotere projecten in Nederland. De wandtegels bevatten 22 of 25 procent 'preconsumer recycled content' en de vloertegels 21 of 45 procent. Dit maakt Mosa tegels geschikt voor hergebruik in de technische kringloop. 

 

Water beheer

Cradle to Cradle ziet water als een kostbare bron, die schaars is en waarmee goed omgesprongen dient te worden. Hergebruik is hierbij essentieel. Het doel van Mosa is dat in 2020 al het water in de productie wordt hergebruikt of verdampt. Elk jaar opnieuw worden stappen gezet om dit te bereiken. Zo zijn de proceskringlopen inmiddels gesloten, en wordt al het water voor onze beide fabrieken op eigen terrein gezuiverd. Dit betekent dat er 60 procent minder water nodig is dan voorheen. 

 

Energie management

Bij Cradle to Cradle draait het naast de hoeveelheid energie  met name om de bron; immers hernieuwbare energiebronnen zijn oneindig. Groene stroom dekt inmiddels een derde van onze energiebehoefte. Intussen wordt verder gezocht naar een alternatieve bron voor het aardgas waarmee de ovens worden gestookt. Zolang die nog niet beschikbaar komen, wordt ingezet op energiebesparingsprojecten en hergebruik van restwarmte. Hiermee is de CO² uitstoot met 48 procent gedaald in de laatste tien jaar en daalde de uitstoot van fijnstof met 91procent tot bijna nul.

 

Sociale omstandigheden

Cradle to Cradle eist dat een fabrikant en zijn toeleveranciers werken met goede arbeidsomstandigheden. Mosa kiest er bewust voor om duurzaam in West-Europa, te blijven produceren. Dichtbij belangrijke afzetmarkten en met grondstoffen uit de buurt: bijna 90% van onze grondstoffen komen uit gecontroleerde groeves in de regio. Door hier een product te maken dat past bij hedendaagse en toekomstige architectuur blijft Mosa tevens trouw aan haar oorsprong: Maastricht.

cradle-to-cradle-Mosa-02.jpg

 

cradle-to-cradle-Mosa-01.jpg

 

cradle-to-cradle-Mosa-03.jpg

 

cradle-to-cradle-Mosa-05.jpg

 

cradle-to-cradle-Mosa-04.jpg