Duurzaamheid

Onze visie is dat gebouwen in de toekomst slechts zullen bestaan uit duurzame bouwmaterialen, die verantwoord zijn ontworpen en geproduceerd en die zonder gezondheidsrisico gebruikt kunnen worden. Dit vraagt om een innovatieve aanpak van fabrikanten, samen met architecten en bouwers. 

 

Mosa en duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de kernwaarden van Mosa en staat centraal bij de ontwikkeling van nieuwe producten, verantwoorde productieprocessen en optimale arbeidsomstandigheden. Zo is Mosa er als eerste keramisch tegelbedrijf ter wereld in geslaagd om de gehele tegelcollectie Cradle to Cradle® Silver te certificeren. Jarenlang onderzoek en investeringen hebben nog meer resultaten opgeleverd zoals het ISO 14001 certificaat, Dubokeur en een eigen vermelding in de Nationale Milieudatabase. Zo dragen Mosa tegels ook bij aan duurzame gebouwlabels als LEED, BREEAM en GPR Gebouw.

 

Maar het kan nog beter. Mosa is sinds begin 2011 een Cradle to Cradle Charter Organisation; in het charter is het streven om Cradle to Cradle verder te implementeren binnen producten en processen van ons bedrijf vastgelegd. Op de website van C2CPII kunt u de registratie van de gecertificeerde Mosa-tegels en detailinformatie over de toetsingscriteria vinden. Bekijk ook onze Cradle to Cradle-brochure en onze online onderwerpen over de duurzaamheidslabels LEED en BREEAM.

 

> meer over Mosa en Cradle to Cradle

> meer informatie over Mosa LEED en Mosa BREEAM

Dubokeur

Dubokeur is een productlabel op basis van levenscyclus analyse. Producten (bijvoorbeeld Mosa-vloertegels) worden hierbij vergeleken met andere materialen voor eenzelfde toepassing (bijvoorbeeld keramische tegels algemeen en natuursteen). De negatieve milieu effecten worden uitgedrukt in één getal, de schaduwkosten. De beste alternatieven binnen een categorie worden voorzien van het Dubokeur. Mosa-tegels hebben Dubokeur. Met schaduwkosten onder 4 euro behoren zij tot de beste Dubokeuzes. Dubokeur wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut over milieubelasting van bouwmaterialen.

» informatie en vergelijken van materialen op nibe.info

LCA, EPD en MRPI

Mosa tegels zijn chemisch inert en zeer slijtvast. Daardoor hebben ze een zeer lange technische levensduur. Ze kunnen honderden jaren meegaan en gedurende deze periode blijft hun uiterlijk en technische kwaliteit bij normaal gebruik als op de eerste dag. Mosa beschikt over een extern gevalideerde levenscyclusanalyse (LCA), die het duurzame karakter van onze tegels onderschrijft. De resultaten zijn weergegeven in de EPD (Environmental Product Declaration) en MRPI (Milieu Relevante Product Informatie)-bladen voor Mosa wand- en vloertegels.

 

 

» meer informatie op milieudatabase.nl

 

Mosa Duurzaamheidsverslag 2014

In het Duurzaamheidsverslag 2014 doet Mosa verslag overeenkomstig GRI G4-rapportagerichtlijn, niveau Core. Op basis van gesprekken met klanten en stakeholders, samen met een interne beoordeling van prioriteiten, zijn aspecten geïnventariseerd die relevant zijn voor de Mosa duurzaamheidsambities.

» naar Mosa Duurzaamheidsverslag 2014

Mosa take back systeem voor snijresten

Duurzaam bouwen is in opkomst. Daarbij horen duurzame bouwmaterialen. Tegelijk stijgen de stortkosten, en het gescheiden afvoeren van bouwafval wordt steeds vaker verplicht. Mosa helpt bij het oplossen van deze problematiek door tegel snijresten terug te nemen.

 

Het Mosa Take Back systeem is in 2012 gestart bij een aantal geselecteerde woningbouwprojecten in Nederland. Dit past tevens in ons duurzaamheidsconcept. Alle Mosa tegels zijn Cradle to Cradle gecertificeerd. Het streven naar oneindig hergebruik van grondstoffen is daarbij een van de speerpunten. Belangrijk hierbij is dat alleen schone Mosa tegelresten kunnen worden teruggenomen, omdat de Mosa grondstoffen voldoen aan zeer stricte eisen. Het doel is om de ingezamelde snijresten te gebruiken als grondstof voor nieuwe Cradle to Cradle tegels. Zo komt Mosa, in samenwerking met de tegelzetter, een stap dichterbij het sluiten van de materiaalkringlopen.

Nationale Milieudatabase en het Bouwbesluit

De Mosa LCA data is ook opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Deze database is de basis voor de milieuprestatieberekening, die sinds 1 januari 2013 in het kader van het Bouwbesluit wettelijk verplicht is voor alle nieuwbouw groter dan 100 vierkantenmeter.

 

De milieubelasting van Mosa producten ligt beduidend lager dan het branchegemiddelde dankzij de duurzame productie in Maastricht. Het gebruik van Mosa tegels geeft daardoor zeer gunstige resultaten in de milieuprestatieberekening. Dit vergemakkelijkt het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

 

Behalve voor het Bouwbesluit wordt de nationale milieudatabase ook gebruikt voor materiaalberekeningen bij gebouwkeurmerken als BREEAM en GPR en bij duurzaam inkopen door bijvoorbeeld de overheid. Ook hier werken de positieve effecten van de duurzame productie door.